NÄR JAG FUNDERAR

Detta är bara jag som privatperson som funderar, jag har inga adekvata utbildningar eller annan kunskap förutom det jag läser mig till eller personer jag pratar med.

Tång

15.06.2021

Havsmedvetenhet "det svåra enkelt" del: tång

Hoppkräftor

10.06.2021

Havsmedvetenhet "det svåra enkelt" del: hoppkräftor

Plankton

08.06.2021

Havsmedvetenhet "det svåra enkelt" del: plankton

På våren släpper han- och honmusslor ut mjölke respektive ägg i vattnet när temperaturen är ca 8-12 grader. De befruktade äggen utvecklas till små larver som är frisimmande i tre till fyra veckor. Dom kan färdas långa sträckor under dessa veckor. Larverna förekommer oftast i ett oerhört överflöd och blir till mat för många när dom flyter omkring.

Vita fläckar

14.08.2020

När man började dyka fick man lära sig att de vita fält man såg på botten var förknippat med: död, giftigt, farligt, dåligt. Såklart gör detta en nyfiken att försöka läsa sig till vad som egentligen händer när man inte haft möjlighet att läsa till marinbiolog. Det vita är en Svavelbakterie som heter Beggiatoa. Den utnyttjar svavelväte som...

Tragiska olyckor händer alt för ofta både på land och i vattnet. När dom händer är det många som blir drabbade och spåren sitter kvar hela livet i våra själar. Men när någon generationsväxling sker blir olyckan ett historiskt ögonblick som i vissa fall glöms bort och i andra skrivna i våra historieböcker.

Bajsvatten

26.05.2020

Avloppsvatten i havet. Ja bara tanken är förskräcklig för oss att tänka på. Maj 2020 blev vi påmind om detta när danska kommuner sökte tillstånd att släppa ut 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten som vi i media kallade Bajsvatten.