Dags att tänka om

02.07.2020

Jag blir lite frustrerad ibland när det pratas om hav och land. 

Det har under senaste tiden pratats mycket om Öresund och det gläder mig mycket. Men det pratas bara om hur Öresund skiljer Danmark och Sverige åt geografiskt och att en gång i tiden satt dessa två länder ihop.

Danmark och Sverige sitter fortfarande ihop det gör vi alla länder och världsdelar tillsammans. Det råkar bara ha samlats vatten på dom lägsta punkterna,  där råkar vi dragit en landsgräns efter alla våra krig i denna region. 

Att landmassan är täkt med vatten borde inte hindra vårt sätt att beskriva. För botten som vi kallar denna landmassa förenar oss alla till ett gemensamt jordklot eller vattenklot hur man nu vill definiera Tellus då den största delen är täckt med vatten. När vi ser på jorden från yttre rymden brukar vi gärna se igenom atmosfären för att få en bild av världens utseende och världsdelar.

Varför kan vi då inte se våra hav som en del av atmosfären det är ju bara lite högre densitet på den "lägsta" blöta atmosfären och vi människor kan inte andas där utan hjälpmedel. Det kan vi ju inte heller i den högsta delen av atmosfären i den "tunna" luften.

Det är verkligen dags att visa denna topografi för världen vad som finns under vattenytan. Där finns underbara växter och former som vi blir häpna av i den torra delen av världen. Det är ju faktiskt så att den blöta delen är orsaken till att vi klarar av att leva i vår favoriserade torra värld. Hur många procent av syret som skapas i vattnet ligger på mellan 50-80% beroende på vilken rapport man läser.

I Sverige ansvara Sjöfartsverket för denna information och dom har som uppgift att ge relevant information till den yrkesdrivande båttrafiken. Detta gör Sjöfartsverket med bravur ingen kritik till dessa. 

Jag själv kör omkring i Öresund med min båt och spelar in mina ekolodskurver för att se hur botten ser ut, men jag får inte dela den med er. En konstig kvarleva med kartor o militära makter om utseendet på världen under ytan. Man är väl rädd att fienden skall smyga sig på oss som det bevisligen gjorts under historiska år i form av främmande ubåtar. Men jag tror inte att denna information skulle hindra detta från att ske. Det är dags att tänka om helt enkel enligt mig.

Sjöfartsverket lägger stora resurser på att mäta det som finns under vattenytan men behåller informationen för statliga och militära ändamål, troligen av ovan nämnda orsaker. 

Jag personligen tror att det skulle uppskattas av många och vara enklare att skydda denna känsliga värld om vi alla fick möjligheter att se denna underbara värld. Visa-Veta-Värna som Havsresan brukar ha som mål passar även in här.

Vad gör man idag....! Man väljer att inte visa något om havet utan bara visar denna som en blå yta på en karta. Hur F..n kan man då tro att vi torrisar skall kunna vara rädda om denna del av världen om den inte finns synlig för oss. Ovanligt arga ord för att komma från mig men jag vill bara vara tydlig i min åsikt. Detta är för mig en del av "Havsmedvetenhet" som är ett begrepp Michael Palmgren myntade på Naturum Öresund, ett vackert ord med mycket värden i. 

Jag själv älskar att plocka blåmusslor och tång till min matlagning men jag får vackert leta upp på vilka platser dessa arter finns på. Tänk om min hemkommun kunde visa var det finns hårdbotten, sandbotten, stenar och klippor. Kanske även hur djupt det är och var finns dom olika vackra tångskogarna osv. 

Ungefär som när jag plockar svamp, då ser jag på kartan var det finns skog och ibland även vilken typ av skog. Jag ser även höjdskillnader och kullar samt berg på min karta. Jag kan med några enkla knapptryck enkelt navigera mig i denna torra värld.

Tyvärr visas det knappt var kommungränsen går när det handlar om vatten. Det brukar sticka ut ett litet sträck på kartan några millimeter ut i vattnet för att sedan försvinna som något helt ointressant för oss kartläsare. Vad ger detta för några signaler att denna värld är ointressant för oss. 

Dags att tänka om helt enkelt. Ta ansvar för hela kommunen vill jag tillägga även den som idag bara är blå.

Vi har ett jordklot. Visserligen har detta jordklot stora mängder vattenpölar som hänger ihop till en riktigt stor vattenpöl som täcker mer än 70 % av det vi kallar ytan.