Bjugnfjord

Lastad med förorenad jord, påväg till Randers från Köpenhamn.

Sjönk 2022-01-21 kl 01:30

På torsdagskvällen 2022-01-20 fick ett norskt lastfartyg slagsida 11 sjömil norr om Gilleleje.

Det danska försvaret skickade en helikopter och fregatten Niels Juel till vrakplatsen, assisterad av två svenska helikoptrar för att rädda de fem besättningsmedlemmarna ombord på fartyget.

- Besättningen har precis gått ombord på en av de svenska helikoptrarna och är på väg till Sverige, varefter de skickas hem till Norge, säger vakthavande befäl i Försvarets operationscentral, Allan Mortensen strax efter klockan 22.30.

- Ingen av besättningsmedlemmarna har drabbats av några besvär och vi har nu stoppat räddningsinsatsen. Fartyget ligger just nu väldigt lågt och driver mot land och det finns en viss risk att det sjunker, och det gjorde det kl 01:30 på positionen 56.21917° / 12.15167° och denna plats blev markerad med boj under fredagen 2021-01-21 med MMSI nummer: 992196147, DNW02022


Det är ett fartyg av typen 'coaster', som är ett mindre lastfartyg som seglar med kustsjöfart, och försvarsmakten kallar fortfarande anledningen till att kustfartyget lutade för "helt okänd".

De utesluter dock inte att det kan ha varit det våldsamma vädret.

Strax före klockan 22 berättade vakthavande befäl i Försvarsmaktens operationscentral Thomas Larsen att kustfartyget hade kantrat så pass att tre män hade gått in i en livflotte medan två fortfarande var ombord på fartyget. 

Försvaret bedömde dock inte att de fem sjömännen var i livsfara utan:

- Just nu fokuserar vi på att rädda besättningen, för det är inte trevligt att sitta i livflottar i det här vädret, sa Thomas Larsen.

- Sedan måste vi titta på vad som har hänt och bestämma vad som ska hända med skeppet.

Det 66 meter långa fartyget, byggt 1976, är baserat i hamnen i Tromsø.

Søfartsstyrelsen: Skal vrag i Kattegat fjernes? 

26 jan 2022

Den 21. januar sank M/ V BJUGNFJORD af Trondheim, Kaldesignal LGRT, og henligger nu som vrag på positionen 56° 13.184'N - 012° 09.339'E.

Over vraget er der en vanddybde på 16,3m.

Søfartsstyrelsen vurderer, at vraget ikke er til fare for sejladsen, og på den baggrund vil vraget ikke blive krævet fjernet.

Dog har Søfartsstyrelsen brug for en uafhængig, sagkyndig udtalelse om, hvorvidt vraget er til fare eller væsentlig ulempe for fiskeriet.

Derfor har Søfartsstyrelsen anmodet Fiskeristyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt vraget er til fare eller væsentlig ulempe.

Hvis Fiskeristyrelsen mener, der er tale om væsentlig fare eller ulempe, ønsker Søfartsstyrelsen en udtalelse om, hvad Fiskeristyrelsen finder nødvendigt, for at vraget ikke længere er til fare eller ulempe.

Det kunne fx være, der skal tilvejebringes en fri vanddybde på x-antal meter over vraget, eller skal vraget fjernes, så ingen fiskeredskaber kan gribe fat i vragdelene.

Vraget ligger i et område, hvor der advares mod ankring, fiskeri og arbejder på havbunden pga. mistanke om eksplosiver på havbunden. Der ligger desuden i forvejen en del vrag i nærheden af positionen, hvor M/V BJUGNFJORD af Trondheim ligger.

Søfartsstyrelsen har givet Fiskeristyrelsen frist til 8. februar 2022 til at komme med deres udtalelse. 

Från Insurance Marine News 2022-01-26

Men lokala källor rapporterar nu att besättningen sa att den "trakasserades" av ett okänt fartyg under perioden fram till nödanropet.

Danska försvarets maritima operationscenter rapporterade att havet var mycket grovt och att vindarna närmade sig 30 mph. Fartyget låg i sjöleden mellan Skåne i södra Sverige och Gilleleje i norra Danmark.

En talesperson för Swedish Naval Air and Sea Rescue rapporterade att det verkar som om lasten kan ha förskjutits på fartyget, men besättningen på fartyget ska ha berättat för sina räddare att deras fartyg "trakasserades" av ett okänt fartyg.

En tweet från ett brittiskt säkerhetsföretag sa att det kan ha varit ett ryskt krigsfartyg, där ryssarna var kända för att vara aggressiva. Tweeten raderades dock senare.


 I perioden uge 10 - uge 14 2022 udføres der undervandsarbejde omkring nævnte position.

I forbindelse med arbejdet oprettes et midlertidigt forbudsområde med en radius på 500 m omkring fartøjet når det fører signal som fartøj der er begrænset i sin evne til at manøvrere.

I forbudsområdet vil der være forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden.


Bilder från Sören Arnvig Hersdorf 2022-03-06