SPÖKGARN ÖRESUND

Under Havsresan 2019 observerade och dokumenterade dykare spökgarn på ett antal platser i Öresund. Att det finns spökgarn i Skånes kustvatten och framför allt på våra vrak är ingen nyhet. Men nya observationer och dokumentation av drabbade platser, är inte bara en påminnelse om det miljöproblem och djurplågeri som spökgarnen innebär, de ger också möjligheter till åtgärder...

Rensning och bärgning av spökgarn på vrak är knappast rutin i Sverige. Länsstyrelsen Skåne ser en möjlighet att, tillsammans med frivilliga dykare, kunna göra en insats för den skånska havsmiljön. Baserat på dykarnas kunskap och observationer kan Länsstyrelsen göra en ansökan från EU:s fiskerifond, för att kunna finansiera rensning av spökgarn på ett antal hot spots i Öresund. Länsstyrelsen ser också en möjlighet att få in viktig information från frivilliga dykare, om hur lång tid det tar för rensade vrak/platser att samla på sig nya spökgarn. Sådan information saknas helt idag och skulle vara mycket nyttig för ett stärkt åtgärdsarbete mot spökgarn.

Projektet, som bygger på samarbete mellan myndigheter och ideella krafter, skulle ge såväl direkt miljönytta som ökad kunskap. Projektidén bygger på att en grupp dykare i Öresundsområdet delar sin kunskap om spökgarnsplatser och bidrar med ett antal dyktimmar för framtida observationer. Observationer som är gjorda dokumenteras här under. 

S/S Robert

Vraket som startade detta projekt. Detta är vraket med vad dykarna på Havsresan var den värsta spökgarnsfälla de sett. Klicka på bilden så kommer du till alla filmer från detta vrak och kan se hur det förändras genom åren.

Norreborgsrevet

Utanför Norreborg på Ven ligger vad vi kallar för Norreborgsrevet eller naturkanten. Vi ett flertal tillfälle så har jag sett garn blivit bärgad på denna plats. Men under havsresan var där inte möjlighet att göra detta, utan på norra delarna av denna rev filmades många meter av gammalt spöknät som låg kilad mellan stenarna. Klicka på bilden så kommer du till sidan om Ven där filmen ligger.

Hven Prammen

Pråmen eller Prammen som den heter då den ligger på danska sidan. Dessa spökgarn var de som filmades med bästa förhållande och varit del av medias bevaknings material. Klicka på bilden så kommer du till alla filmer från detta vrak och kan se hur det förändras genom åren.

Skorstenen i Landskrona

Denna plats har ingen klickbar sida utan bara en bild. Detta är Supra skorstenen som vi kallar den och är täkt med garn. Detta har suttit här i många år och borde även rivas när garnet plockas bort. Borde dokumentera denna ytterligare.

Position är : 55 51,6825   012 45,5892

Har nu någon observation att ge oss. Skriv nedan och gärna länk till film eller bildmaterial. Positionen eller namnet på vraket/platsen kan var en stor hjälp för oss.


Allmänna filmer om spökgarn