KRONBORG

Sänktes vid slaget om Reden 1801. Fregatten Kronborg hittades med hjälp av ekolod 1969 och Frömansklubben Helgoland gjorde en fotografisk inventering led av Jan Hovald. Som ligger nedan.

Kronborg sjösattes 1781 och blev beväpnad med 22 kanoner. Under slaget dog 18 och 9 blev sårade, och tillslut brändes skeppet av Engelsmännen tills det gick till botten.

Av: Sky Lewinsky med klubben Helgoland 2021-03-06