DOKUMET OCH INFORMATION

Öresundsvattensammarbetet har släppt en rapport om fiske i Öresund. Denna tycker jag är riktigt  bra rapport och jag har läst denna med glädje. Ni kan ladda ner denna på deras hemsida eller direkt med länken här. Länk

Videoundersökningar av epifauna omkring Ven 2018.

Detta är delrapport 2 av 3 för videoundersökningarna av epifauna i Kattegatt och Öresund 2017-2018, utförda av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Denna undersökning syftar till att ge ett översiktligt kunskapsunderlag om utbredning av habitat och epibentisk fauna inom ett område på ca 10 000 hektar omkring Ven i mellersta Öresund.

Öresundsvattensammarbetet.

Sammarbete mellan Danmark och Sverige har funnits i många år för Öresunds hälsa. Arbetet dom gör är fantastiskt med olika rapporter och analyser. För oss dykare finns bra information att tillgå på deras hemsida på knappen "oresundsvand.se" nedan. Som tex dessa dokument som finns för nedladdning där kan man se olika botten typer, vegetation osv.

Länk till Öresundsvattensammarbetet här under.

Företag och föreningar vår kära dykbranch