CAROLINA SOPHIA "KANSKE"

Fartygslämning straxt utanför Rydebäck. Lämningen syns tydligt på satellitbilder från exempelvis eniro.se. Lämningen är ca 25 x 8 meter stor. 


Skånska telegrafen 1858-07-30

Under den starka storm, som rasat härstädes från i Söndags till tisdag afton, strandade natten mellan måndagen och tisdagen svenska skonerten Carolina Sophia, kapten Höglund, vid Rydebäck, samt danska briggen Oline Cecilie, kapten Bonnesson, hemma i Aasens, kommande från London, Destinerad Stettin med last af kol, vid sjöhnsen. Båda fartygen äro vrak; bestttningarne räddade. Stormen samt regnbyarne i söndags och måndags hafva åstadkommit stora förödelser.

Nya landskrona Tidning 1858-07-31

AUKTION

På begäran af Herr Lóyds-Agenten, Konsul och riddare F.Rooth och för vederbörandes räkning, försäljes vid auktion som förrättes Thorsdagen den 12:te instundande Augusti å Fiskeläget Fortuna , beläget i närheten af Rydebäck och ungefär en mil söder om Helsingborg, och börjas klockan 9 förmiddagen, dels vrakspillrorna efter strandade Svenska Skonerten Carolina Sopia, Dels de från den samma bergade inventarier, bestående af ankaren, kjettingar, stående och löpande gods, segel, block, spel m. m. och dels af fartygets last i mer och mindre sjöskadat skick bergades 3 större fastager Cocosnötolja samt 180 tunnor brun Amerikans harts.


https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/3b8af599-70b2-419a-b773-b20a9150c3c7