CAROLINA SOPHIA "kanske" eller OLINE CECILIE


Fartygslämning straxt utanför Rydebäck. Lämningen syns tydligt på satellitbilder från exempelvis eniro.se. Lämningen är ca 25 x 8 meter stor. 


Skånska telegrafen 1858-07-30

Under den starka storm, som rasat härstädes från i Söndags till tisdag afton, strandade natten mellan måndagen och tisdagen svenska skonerten Carolina Sophia, kapten Höglund, vid Rydebäck, samt danska briggen Oline Cecilie, kapten Bonnesson, hemma i Aasens, kommande från London, Destinerad Stettin med last af kol, vid sjöhusen. Båda fartygen äro vrak; besättningarna räddade. Stormen samt regnbyarna i söndags och måndags hafva åstadkommit stora förödelser.

Wäktaren Lördagen den 7 Augusti

Helsingborg den 28 juli. Under den starka storm som rasat härstedes, Strandade natten till tisdagen Skonerten Carolina Spohia vid Rydebäck, Samt briggen Oline Cecilie vid sjöhusen


Nya landskrona Tidning 1858-07-31

AUKTION

På begäran af Herr Lóyds-Agenten, Konsul och riddare F.Rooth och för vederbörandes räkning, försäljes vid auktion som förrättes Thorsdagen den 12:te instundande Augusti å Fiskeläget Fortuna , beläget i närheten af Rydebäck och ungefär en mil söder om Helsingborg, och börjas klockan 9 förmiddagen, dels vrakspillrorna efter strandade Svenska Skonerten Carolina Sopia, Dels de från den samma bergade inventarier, bestående af ankaren, kjettingar, stående och löpande gods, segel, block, spel m. m. och dels af fartygets last i mer och mindre sjöskadat skick bergades 3 större fastager Cocosnötolja samt 180 tunnor brun Amerikans harts.


https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/3b8af599-70b2-419a-b773-b20a9150c3c7