ÖRESUND THE STORY

Förbered dig på att förtrollas av en otrolig resa genom Öresunds rika historia och den enastående skönheten i dess marina undervärld. Det är dags att upptäcka den unika pärlan som har fascinerat människor i århundraden. 

År 1932 skrevs ett kapitel som skulle förändra Öresunds öde för alltid. Det var året då ett historiskt beslut fattades för att skydda och bevara denna värdefulla havsmiljö, skulle man kunna tro. Men nej det var för att trålarna inte skulle störa båttrafiken som förbjudet infördes. Trålfiskeförbudet är fortfarande starkt och otvetydigt. Därmed skapades en oas där den marina miljön får frodas i sin fulla prakt, bortom hotet från de en gång så plågsamma trålarna.

Nedan kan vi se en film när Greenpeace avslöjar en trålare från Gilleleje  som tjuvtrålar i norra Öresund.. Beträda en resa genom tid och rum till Öresunds mest spännande epok - 1950-talet, då industrialismens kraft tog fart och området förvandlades till en blomstrande industriell knutpunkt. Fabriker växte som svampar ur marken och produktionen nådde nya höjder. Men var beredd på den mörka sidan av denna blomstrande era.

Med den ökande industrialismen kom en trist följdverkan - mer och mer industriavfall hamnade i vattnet. En gång i tiden glittrande och kristallklart, började Öresunds vatten bli drabbade av föroreningar. Men det stannade inte där. Som invånare runt Öresund bidrog även vi till problemet genom att slänga skräp och öka vår konsumtion i allmänhet.

Men se nu framåt, för en ny era av förändring är här. Vi har lärt oss av våra misstag och tar ansvar för att återställa och bevara denna natursköna juvel. Genom gemensamma insatser och hållbara initiativ har vi arbetat hårt för att rena vattnet och återställa dess forna glans.

Så, känn dig trygg och inspirerad att veta att Öresund inte bara är en historia om förorening och konsumtion, utan också en berättelse om återhämtning och hållbarhet. Tillsammans har vi skapat en miljö där vårt agerande inte längre hotar dess framtid, utan istället ger det möjlighet för Öresund att blomstra och fascinera.

Stig in i en värld där vattenytorna åter blänker i solljuset, där färgrika växtliv åter är hem åt en fantastisk mångfald av marint liv, och där bottenfaunan frodas i all sin prakt. Det är en plats där vi, som besökare och invånare, har makten att forma en hållbar framtid för kommande generationer.

Bli en del av Öresunds förvandling - en resa som bjuder på spektakulära upplevelser, där du kan njuta av det bästa av både natur och människans framsteg. Upplev den otroliga historien om Öresund och bidra själv till dess framtid genom att välja hållbarhet och ansvar.

Välkommen till Öresund, där vår historia och framtid smälter samman i en oändlig saga om återhämtning och bevarande

Föreställ dig en tid då Öresund var ett sannligt eldorado för sportfiskare, där den storslagna tonfisken regelbundet gästade dessa vatten. Men låt oss resa tillbaka till mitten av 60-talet, då vi fick se det sista besöket av denna magnifika varelse i Öresund. Efter det var överfiskningen över hela världen så omfattande att denna jättefisk blev en sällsynt syn.

Såsom du kan se i den nedan filmen, fångar den ögonblicken från en svunnen tid då tonfisken fortfarande härskade över Öresund. Denna imponerande varelse var en symbol för både styrka och skönhet i det marina riket. Idag är det få individer kvar i världshaven men ökar stadigt igen. Och sedan 2016 besöker tonfisken återigen Öresund varje år.

Vi kan inte ändra historien, men vi kan forma framtiden. Genom att besöka Öresund och engagera oss i hållbara fiskepraktiker och bevarandeinsatser, kan vi bidra till att skydda och återställa denna värdefulla marina miljö. Låt oss vara med och skriva en ny historia där balans och hållbarhet blir nyckeln till att bevara denna enastående plats och dess invånare för kommande generationer.

Välkommen till Öresund, där vi beundrar historien om tonfisken samtidigt som vi strävar efter en framtid där naturen och människan lever i harmoni. Låt dig inspireras av berättelsen om denna magnifika varelse och bidra själv till att forma en bättre värld för både Öresund och dess fantastiska invånare.

Förbered dig på att förflyttas tillbaka till 1964, då en ikonisk film som dåtiden miljö i fokus.

Efter ni sett denna film förstår ni vad som skulle hända med våra vatten ganska snart.

I början av 1980-talet var det fullt kan man säga i Öresund och vi började räkna med att
Öresund var dött och ett hav utan räddning.

Man hade under flera år t.ex. släppt ut gips 850 000 ton ut om året i tron om att det bara skulle lösas upp i vattnet och försvinna, utanför Landskrona och Helsingborg kan man fortfarande hitta dessa gipsberg idag helt utan marint liv med dom höga undervattens skorstenarna kvar. Utanför Landskrona täcker gipsbergen en ytan av två fotbollsplaner och provtagningar har visat att det är tjockare än fyra meter.

Kjell Andersson som började dyka 1970 var en av dykarna under denna tid som såg detta själv när han var under ytan. Försöken att få till ekonomiska medel att få göra en film om detta så allmänheten och politiker skulle förstå startades. Nix var svaret ingen var intresserad av detta som hände under ytan. Många stora företag klassade detta som ren lögn och att dom följde reglerna som fanns.

Kjell gav inte upp och finansierade denna film själv tillsammans med några andra entusiaster bla med Michael Palmgren som var en pionjär inom undervattens filmning som stora internationella filmbolag sedan kopierades hans tekniker. 

Kjell och Michael skapade vad vi idag kalla KAMP-metoden med transektorer som man kunde filma mellan så alla såg att det var samma plats filmerna kom ifrån. Denna teknik används idag över hela världen "KA" för Kjell Andersson
"MP" för Michael Palmgren.

Filmen var 8 min lång visades på SVT 1988 4 veckor innan valet och det blev en folkstorm. 10.000 personer tågade i Sveriges största miljödemonstration genom Helsingborg. 1988 präglades av mycket miljöfrågor t.ex algblomning och säldöd. Miljöpartiet fick för första gången plats i vår riksdag vid detta första miljöval. Normalt skulle en sådanhär nyhet bara glömmas bort på några veckor.

Men Helsingborgs Dagblad bestämde sig för en artikelserie  som startade 3 nov 1987 i sin tidning som sedan blev en bok som fick namnet, Kampen för ett rent Öresund 1989.

Detta blev startskottet för Öresundsfonden https://www.oresundsfonden.se/ som startades  den 4 Nov 1988 av de olika inblandande personer och vars målsättninga var att förbättra Öresunds marina liv. Det filmades, Fotograferade, Tog bottenprover, Vatten prover, Gjordes föresläsningar och framför allt pressades industrin att förbättra sig.

Nu hittade man även alla problem med Sandsugningar som man genomfört sedan 50-talet. Vi i Helsingborg kommer ihåg alla sandsugningar på Disken eller utanför Lomma tex. Sandsugningshålen får ingen naturlig vattengenomströming och här fylls sedan lösa alger som dör och startar en produktion av svavelväte och då kan inget leva här när det inte tillförs något nytt syre. Sverige förbjöd sandsugning 1982 och Danmark gjorde samma November 2018 men sandsugningshålen finns fortfarande kvar. Nedan knapp berättar jag om sandsugningshål och en film från ett sandsugningshål.

Ytterligare en trevlig film om Öresund och Skälderviken finns här. Denna film är 40 min lång och gjordes 1990. klicka på länken nedan.


Men nu tillbaka till industrin. Sakta blev det bättre och bättre några av dom tunga industrierna började flytta eller minska sin produktion. Komunerna började sedan på 90 talet rena våra avloppsvatten lite bättre och Köpenhamn följde dessa spår och fick efter några år även kontroll på sitt avloppsvatten. Sakta börjde livet åter vakna i Öresund.

1990 var startskotten för organisationen Havsresan som är en del av Lunds universitet som vill visa och dokumentera vår havsmiljö för Öresunds invånare. Samt hjälpa kommunerna att kunna fokusera där det behövs.

Idag 2017 är fortfarande Havsresan aktiv och genomför viktiga uppdrag åt kommuner runt vår kust linje. Och tillsammans med SCSC är dom två som kämpar vidare för vårt Öresund. Men tyvärr under 2018 släppte LTH sitt ekonomiska bidrag till Havsresan. 2019 var det Helsingborgs tur att vara värd för Havsresan: läs mer här.

Lokala delar såsom Malmö har satsat stort på marina frågor med ett marint kunskapscenter i spetsen där Michael Palmgren har sin fasta punkt i den marina vården.

Sedan kom beslutet att vi skulle bygga en bro över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Oron var stor att detta skulle skapa en kollaps av hela Öresunds marina miljö och prover börjades plockas upp för att få kontroll på hur det ser ut innan och efter bygget. Öresundsbro-bygget samarbetade med Lunds universitet och Kjell och Michael som bogserade varandra över botten med båt och filmkamera i händerna fram och tillbaka för att dokumenterade undervattens miljön mellan Köpenhamn och Malmö. Detta område där bron skulle byggas finns Europas största sammanhängande blå musselbank 34 Km2 stort.


Bygget gick framåt och hänsyn till musselbankerna och tångbältena togs så bra som kunde vara möjligt. Några år sedan ser man att blåmusselbankerna har ökat i volym då musslorna nu även finns på bropelarna.  

Nu fungerar det så att en 50 mm blåmussla kan filtrera 5 liter vatten i timmen. Så vårt vatten började bli klarare och klarare och ljuset börjar kunna komma längre ner på djupet.

Ålgräset trivs i denna ljusa miljö och började expandera från att finnas bara på max 4 meters djup till idag 10 meter djup. Även ålgräs renar vårt vatten och berikar den med syre. Ålgräs producerar 6 x mer syre än en regnskog med samma yta. Idag räknas ålgräsängar som det värdefullaste ekosystemen på jorden. Nu börjar våra fiskar få större område att föröka sig på och småfiskarna finns i större mängder. Dessa småfiskar blir trevlig mat för större fiskar och nu börjar Öresund blomstra på allvar och mängderna Torsk som plockas upp av sportfiskare slår nya rekord. Som vi nämnde tidigare har Tonfisken kommit tillbaka. Kanske är ökningen av fisk en av orsakerna till detta.

Även under början av 2018 fortsätter dom glada överraskningarna. Stor kammussla, latinskt namn Pecten maximus. Hittades för första gången i Öresund av en dansk fiskare som fick detta i sitt garn. Japanska jätteostron har även hittats i både Helsingörs och Helsingborgs hamn även rapporter från Köpenhamn och Malmö börjar trilla in.. Kul för ostronälskare men tråkigt för miljön då denna är invasiv art och hör egentligen inte hemma här.

Vi kan idag kalla Öresund för världens mest undervärderade hav då vi tex har 100 gånger mer fisk än storebror Kattegatt. Vissa påstår 30 ggr och vissa påstår 50 ggr men detta är svårt att avgöra. Mer fisk har vi i alla fall. 2018 är det år jag för första gången hör utlandet som lyder "Öresund är idag vad vi känner till det den största geografiska återhämtning av ett ekosystem under vattenytan som vi har på planeten". Ett mycket kontroversiellt uttalande som jag inte vet vilken grund den har men läste denna i en tidningsartikel under året. Under 2018 börjar man även använda Öresund som referens för väl fungerande hav av media. med citat som lyder. :,Öresund är ett unikt exempel på ett havsområde med välmående fiskbestånd och ett lönsamt och hållbart fiske. Detta trots att Öresund är en av norra Europas mest tätbefolkade regioner, en av världens mest trafikerade farleder och dessutom omgivet av ett mycket jordbruksintensivt landskap.

Den senaste rapporten från Öresundsvattensammarbetet 2018 är bara sportfisket värt en halv miljard svenska kroner om året.

Läs rapporten: THE VALUE TO SOCIETY OF THE
FISH IN ÖRESUND

Nationalpark eller Biosvärområde.

De senaste åren diskuterar man mer och mer om att försöka skydds detta unika hav på fler sätt. I det danska valet 2018 blev det aktualiserat som en valfråga om att göra Öresund till nationalpark. Även vi svenska har detta intresse. Men det politiska spelet spelar ett spratt för oss. Nationalpark betyder i lagens namn inte samma sak i Danmark som i Sverige. Så i Sverige kämpar man för att det skall bli ett biosvärområde. Hoppas man kommer överens om denna i mina ögon lätta fråga. Orsaken är att man nu börjar bli orolig för att man kanske skulle häva trålförbudet. Då det med moderna navigations teknik går att tråla i detta sund med så tät trafik. Detta skulle vara förödande för Öresund och dess sjurliv. Under sommaren 2019 kommer detta ut som en publik nyhet på riksnivå i båda länder.

Under vissa perioder i Öresund dyker där upp små ögonblick med unika spännande saker. Se ögonblick från Öresund.

Nu slutar ju inte historien här vi har fortfarande massa saker som behöver förbättras för att detta skall bli ett långvarigt liv för Öresund. Reningsverken har idag problem med att det regnar kraftigare och kraftigare och när avloppsystemen inte är helt frilagda 100% från dagvattnet kommer problemen. Där kommer förmycket vatten och avlopp blandat till reningsverken och dom måste då släpp ut detta orenat i havet vid höga regnmängder. Detta kallas bräddning och är vanligt förekommande tyvärr.

Det är kanske därför vi inte har helt godkänt badvatten på många ställen i Öresund under sommarmånaderna.

Nästa problem är att kunskapen om vårt dagvatten inte finns hos gemene man, det som slängs på land rinner ner i våra brunnar och sedan orenat ner i havet. En sådan liten sak som fimp eller portionssnus ställer till enorma problem för vårt hav då de ofta hamnar som mat i magen på fiskar eller bryts ner till micro plaster. Ofta görs detta i ren okunskap man vill inte skräpa ner så man slänger fimpen i brunnen på gatan.

Nu är det väldigt aktuellt med plast i haven. Detta är nu priset vi får betala efter alla år med konsumering av plast. Tråkigt men sant men det gör denna mediala fokusering att fler får upp ögonen för att vi skall vara lite mer rädda om våra vatten.  Det största problemen är microplaster som kommer från T.ex Tvättning av Fleece kläder, Nerbrytning av spökgarn, Slitage av bildäck, Slitage av konstgräsmattor, Hudvårdsprodukter, Nedbrytning av allmänt plast skräp och mycket annat.

Många nya organisationer börjar skapa aktiviteter med att rensa upp vårt vatten. HSR gör ett förträffligt arbete och kämpar för både Hav och Land. Men även små föreningar som t.ex HSDK Delfinen i Helsingborg har under flera år samlat sina medlemmar och dyker ner i norra hamnen i Helsingborg och plockar upp allt skräp som hamnat där under året. Vissa år kan det vara flera containrar med cyklar och utemöbler ölburkar, kaffemuggar, plastmuggar, från närliggande uteserveringar. Båtägare som dumpar start batterier från båtmotorerna, Kylskåp, Papperskorgar, Verktyg.

Se filmen från ett riktigt skräpdyk nedan i Norrahamnen Helsingborg. Här är det inte lika vackert som övriga Öresund. Kan väl kännas som ett resultat av att vi samlas många personer på samma område.