SANDSUGNINGSHÅL

Att suga upp sanden från botten för att använda som råvaror i byggindustrin kan vara förödande.

I Öresund har vi gjort detta både på den Svenska sidan och Danska sidan av Öresund. 2018 bestämde sig de Danska myndigheterna att man skulle sluta att ge tillstånd till detta som kallas "råvaruutvinning". På Danska sidan har man i snitt sugit upp 50000 ton sand om året för att tillgodose byggindustrin i Köpenhamnsområdet. Man kommer fortsätta att suga upp sand på de tillstånd som redan finns men inga. På Svenska sidan slutade man suga upp sand från botten 1982.

Nedan en skärmdump från mitt ekolodsystem. Där bilden till vänster är en bild av sjökortet som det skall vara och till höger en bild efter jag har kört med sonar och filmat djupet i området. Som ni ser så är original-djupet 11 meter och efter sandsugningen så är djupet som störst 23 meter i dom blåa hålen på bilden.

Botten har formats under väldigt många år och man skulle kunna tro att sand skall driva in och täcka över dessa hål. Men med den kunskapen vi har idag så är inte detta fallet. Lösdrivande alger kommer att trilla ner på botten i dessa hål. Som alger gör så skall dom brytas ner i en förmultningsprocess. När algerna skall förruttnas krävs syre och det saknas för att flödet av friskt vatten är brutet. Algerna börjar nu istället att bilda svavelväte, cyanobakterier, metangas och blir ett dödligt gift för allt levande. Så det som kommer ner i hålet kommer att dö och en ny förruttnelse startar som producera ännu mer svavelväte osv.

Nedan en bild som är ännu mer in-zoomad  bild på samma område som tidigare bild.

Här kan ni se en film från när dykare dyker ner i ett sandsugningshål. Och försöker förklara denna process med ljud och bild.

De flesta av oss förstår säker hur de små djur som lever i sanden på dessa sandbankar ställer sig till vad vi gör och de som brukar äta eller föröka sig på denna plats.

Där finns gamla hål som är över 50 år gamla fortfarande utan liv i Öresund. Men man kan rädda dessa med att fylla tillbaka hålen med muddringsmassor man så ofta måste muddra upp för att sjöfarten skall fungera. Detta är bara en fråga om transport kostnad, för man vill gärna dumpa materialet så när muddringsplatsen som möjligt och något samverkande myndighetsarbete om detta finns tyvärr inte.