ÖRESUND OCH SKÄLDERVIKEN ANNO 1990

En trevlig 40 min lång film.


Öresund och Skälderviken från 1990

Denna filmen är ett unikt tidsdokument, mitt i all säldöd, giftlarm och övergödning 1990 producerades denna film för Miljödelegationen Västra Skåne. Filmen visar det vackra och det hemska under ytan. Giftutsläpp, bottendöd och fantastiskt vackra undervattensbilder.

Filmfoto: Michael Palmgren
Redigering: Kjell Andersson, Sven-Bertil Johnsson ch Michael Palmgren
UV Research: Kjell Andersson
Manus: Sven-Bertil Johnsson
Producent: Michael Palmgren