Blåmusslan en liten favorit

24.02.2021

På våren släpper han- och honmusslor ut mjölke respektive ägg i vattnet när temperaturen är ca 8-12 grader. De befruktade äggen utvecklas till små larver som är frisimmande i tre till fyra veckor. Dom kan färdas långa sträckor under dessa veckor. Larverna förekommer oftast i ett oerhört överflöd och blir till mat för många när dom flyter omkring.

I maj-juni när de är 0,3 mm stora sätter larverna sig fast (settlar) med hjälp av de mjuka, hornliknande byssustrådarna. Gärna på lediga ytor som inte är för släta. Men gillar även sätta sig på korta fintrådiga alger eller ålgräs, storbladiga alger osv. På sommaren kan man se små svarta prickar på ålgräsbladen detta är små blåmusslor

En mussla kan flytta sig om det blir trångt med en lite fot. Men oftast sitter dom kvar där dom satt sig. Efter en månad är musslan stor som ett risgryn och är dessa musslor många kan dom kväva fintrådiga alger där dom sitter och ta över platsen helt. Sen på hösten växer dom fort och kan bli 2 cm till nästa vår. När dom är i denna storlek är dom favoritföda för många djur framför allt fiskar och fåglar och går åt i snabb takt på buffebordet. I öresund går det inte lika fort i tillväxten som Västerhavet, det tar 24 månader att växa till 45 mm och ännu längre tid i Östersjön.

De stora tätheterna regleras av predation på de flesta musslorna hinner här aldrig etablera sig innan de blir uppätna. På lämpliga platser utvecklas dock musselbottnar som efter ca 3 år når sin högsta artdiversitet och komplexitet. Konkurrens inom arten (dvs. mellan musselindivider) om utrymme är här en viktig faktor i att reglera populationen. En vuxen mussla på 5-6 cm har inte många fiender och blir sällan uppätna av andra än musslelplockande dykare.

Blåmusslan lever av att filtrera plankton ur vattnet. Den har två öppningar i skalkanten; en större, lite fransig som är insugningsröret, och en mindre där den sprutar ut det filtrerade vattnet. Ibland kan man se musslan vara helt still med båda öppningarna öppna, jag trodde dom sov men det visar sig att då sitter dom på det perfekta stället och vatten flödar igenom öppningarna utan att dom behöver "pumpa". Ganska ok liv att sitta och bara gapa efter mat. En stor mussla kan filtrera upp till 5 liter i timmen. Blir den skrämd stänger den sina öppningar som försvar. En blåmussla kan bli 20 år gammal.

Blåmusslans genetiska status är komplicerad, inte minst utefter svenska kusten. Det finns idag tre separata utvecklingsgrenar i Atlanten. Jag kommer inte försöka förstå dessa. Men jag har lärt mig att dom heter Mytilus Edulis eller Mytilus trossulus eller båda, kanske något annat.....! När vi pratar blåmusslor i våra vatten.

Musslor effektivare filtrerare

Blåmusslor livnär sig på att filtrera näringsrika partiklar, plankton. Ökad näringstillgång ger ökad planktonproduktion och mer föda åt musslorna. De avlägsnar i princip alla partiklar större än bakterier och de minsta växtplanktonen om det inte blir en total katastrof med övergödning som händer ibland. Då dör även musslorna i denna syrefattiga tragedi. Då musslorna bildar täta bestånd får de stor inverkan på planktonsamhället i omgivande vattenmassor - något man kan utnyttja för att förbättra vattenkvaliteten. Musslor kan i ett avgränsat område som t ex en vik filtrera allt vatten ned till ca 10 m djup per dag. Ovanför en musselbank är vattnet ofta tömt på växtplankton och därmed klart. En levande mussla innehåller ca 0,8% kväve och 0.08% fosfor. Nu förstår ni att Blåmusslan är en av dom viktigaste invånarna i Öresund. Då blåmusslan har Europarekord i Öresund i antal.....! Ja som sammanhängande blåmusselbank i alla fall. Vid Limhamnströskeln finns en sammanhängande blåmusselbank som är 72 kvadratkilometer stor. Man kan läsa om detta i naturvårdsverkets rapport 6410 Januari 2011: 72 kvadratkilometer med ca 33 miljarder musslor med en sammanlagd vikt på 200000 ton. Dessa siffror är från 2010 eller tidigare. Man har räknat musslor på en bropelare vid Öresundsbron för hand en gång: Då inventerade man antalet musslor på 1 kvadrat meter och räknade ihop 134386 st. Undras om det är mer eller mindre idag.

När man köper musslor kan man välja mellan skrapade musslor, Vilda som skrapas med en ståltrål längst botten ( gör inte detta) eller kan man handla odlade musslor om man inte orkar plocka själv.

Odling av blåmusslor kan göras på många sätt. Den metod som är mest utbredd i Skandinavien kallas "långline-metoden". Vävda nylonband eller rep, där mussellarverna ska slå sig ner, fästs med jämna mellanrum på långlinor som hålls flytande med hjälp av bojar. Från utsättning av odlingen i maj-juni tills det att man efter 12-18 mån skördar, krävs enbart regelbunden tillsyn. På en yta av en fotbollsplan (0,4 ha) kan totalt 150 ton musslor produceras vartannat år.