Marint skydd av Öresund

17.12.2021

Vatten är bomull för själen. Men Öresund är mer än så. Det är ett hem för massor av arter, en del unika och andra bara gulliga eller fula, några stationära och några på årliga besök. Men alla är nödvändiga för sundet som helhet, Öresund är i sin tur en nödvändighet för oss och vår fortsatta existens.

Att skydda Öresund har varit upp på agendan under en lång tid och önskan för att det skall genomföras har blivit extra aktuellt de senaste åren, när exploatering, orenat avlopp, sandsugning och fiskebegränsningar är på tapeten.

Svenska Regeringen har givit Länsstyrelsen Skåne, att utreda förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund under 2020. Planen är ett rapporten eller förslaget skall presenteras nu 2021/2022 om vilken skyddsform som är lämpligast. Flera olika organisationer är med i gruppen förutom Länsstyrelsen Skåne, är Havs- och vattenmyndigheten, Miljøministeriet Danmark, Helsingborgs kommun, Lomma kommun, Malmö Stad, Helsingörs kommun, Köpenhamns kommun och Marint Kunskapscenter Malmö, del av denna grupp.

Danska regeringen arbetar även för att skydda Öresund som blev extra verkligt när skriverierna 2019 om orenat avlopp som släpptes direkt ut i Öresund. Under 2021 var det danska politikerna överens om att ett skydd är ett måste och allokerade stora summor till detta. Och Nationalpark är titeln som nämns.

Önskan och viljan finns, men även oron att det skall bli ett pappersskydd utan egentliga skydd för Öresund.

Fyndigheter, naturresurser, sjötrafik och exploatering av grundområden samt utsläpp som vi är så vana vid att få höra att man håller sig inom de givna gränsvärdena. Alla dessa krafter är starka med stora ekonomiska intressen.

Även myndigheternas feghet är en orsak till denna rädsla. När faktorer som skall med i analysen är hur det kommer att påverka olika verksamheter som är verksamma i området och vilken påverkan dessa verksamheter har på Öresund undrar man om verksamheter eller naturen kommer i centrum.

Nationalpark, Naturreservat, Biosfäromåden är några av begreppen som nämns när man pratar skydd i Öresund. Helsingborg har ju som bekant två kommunala naturreservat. Danmark har idag flera Nationalparker ett av dom som liknar Öresund bäst är Vadehavets nationalpark. Men dessa titlar har olika värden i Danmark och Sverige som är svåra att förstå.

Öresundsfonden förespråkar Nationalpark och Länsstyrelsen tycker att det kan man inte ha, man kan ju inte ha sjöfart i en Nationalpark. Några vill ha ett Biosfärområde för det går under UNESCO och påstås vara det bästa om man skall ha ett gemensamt område med Danmark. Marina naturreservat har en förmåga att bli bara ett pappersskydd. Vårt kära Kullaberg är ju ett naturreservat 300 meter ut i havet som man både fiskar Hummer och Ål i.

Kosterhavet är en nationalpark i Sverige, och jag har sett att man kör båt där och fiskar...?. Vad ger det bästa skyddet för Öresund, det hoppas jag Länsstyrelsen presenterar tydligt för vår regering. Men hoppas även att våra olika regeringar på båda sidor sundet tar ett bra beslut tillsammans.

Området Öresund. På den svenska sidan har kommunerna ansvar för sin egen vattenremsa och i Danmark har staten ansvar och kommunerna har bara ansvaret ner till stranden. Ja man ser tydligt att skydda Öresund är inte så lätt som det låter.

Att skydda Öresund är inte bara för Öresunds skull utan Östersjön och dess saltbalans samt syresättning kommer ät säkerställas. Kattegatt fiskar visar sig att många individer härstammar från Öresund. Vi har mycket att vinna på ett tydligt och fungerande skydd.

Glad men orolig, Jonny Magnusson