VRAK

Kartan visar några olika platser med Vrak eller trevliga naturdyksplatser i Öresund.

I Öresund finns där 200 st kända vrak om man får citera Marinarkeolog Jan Öijeberg på Malmö museer. Några av vraken upptäcktes så sent som 2002. Man tror att det är för att strömmarna förändrades efter Öresundsbro-bygget och de sandtäckta vraken har nu blottats. Några vrak är väldigt lättillgängliga och många svårtillgängliga. Strömmar och båttrafik är orsaken till att det kan vara svårt att dyka på vissa vrak. På ytterst få platser är djupet +40 meter som gör möjligheten att enkelt dyka på många av dessa vrak. Desto längre söderut man kommer i sundet desto mer välbevarade är trävraken. Salthalten minskar och skeppsmasken trivs inte längre är den största orsaken till de välbevarade trävraken. Utan för Landskrona och Lomma har man även hittat intressanta bo lämningar på botten som är väldigt gamla. Utanför Laröd hittar du en sjunken dansbana i betong..... låter det konstigt se filmen här.

På många av våra vrak fastnar där nät som på något vis förlist av olika anledningar. Tråkigt är att dessa fortsätter att fånga fisk, fågel, och säl, alla dessa djur dör då helt i onödan. För dykare är detta svårt och farligt att dyka när risken för att fastna är stor. Här nedan en film när några spöknät plockas upp på ett skonsamt sätt av dykare med lyftsäckar som hjälp. Platsen är södra delarna av Skåne med P-Dyk i spetsen som är specialist på att plocka upp nät på skonsamt sätt utan att förstöra den kulturhistoria eller miljö ett vrak kan vara.

Projekt Spökgarn med Havsresan och Länsstyrelsen

Klicka på bilden för att komma till sidan.