"MORGONSTIERNAN"

Eller kanske "Brederode" eller något av de andra skeppen.

Om detta är Morgonstjernen eller inte är svårt att bedöma. Men vi tar det från början.

Slaget i Öresund. 1658 den 29 oktober utfärdades de stora slaget i Öresund norr om Ven. Antalet fiendeskepp fån Holländska flottan var, 39 örlogsskepp och 8 transportskepp med soldater. En flotta på 1 278 kanoner, 4 501 matroser och 1 000 soldater, dessa låg och väntade i norra Öresund på gynnsam vind dagarna före slaget. Nere vid ön Ven låg svenska flottan på 31 örlogsskepp, 14 armerade handelsskepp, 1 838 kanoner och 6 649 man. 

Så den 29 Oktober började detta stora slag norr om Ven. Några av skeppens namn var följande. Morgonstjernan, Leoparden, Viktoria, Draken, Caesar, Apollo, Hjorten, Vestervik, Amarant, Svanen, Halfmånen, Fides, Wismar, Södermanland, Östergötland, Falken, Svärdet, Kronan, Merkurius, Pelikanen, Mars, Månen, Samson, Örnen, Nordstjernan, Jägaren, Carolus, Johannes, David, St. Falken, Delmenhorst, Kalmar Kastell, Rafael, Herkules, Rosen, Höken, Småland, Maria, Phoenix, Ångermanland, Svanen, Svenska Lejonet, Salvator, Fortuna.

Morgonstjernan var Svenskarnas stolthet sedan 1620 och fick häftig beskjutning vid detta slag "efter att ha blivit genomborrad av kulor" och skall ha gått ner tillsammans med Leoparden som sattes i brand och fick stranda på Vens norra del. 1909 bärgades en del föremål från vad man tror var förlisningsplatsen av Morgonstiernan. Dessa föremål finns några på Helsingborgs museum. Nedan en länk till de föremål som finns på museet. 


Totalt skall förlusten av skepp vara 5 Svenska och 1 Holländskt. Svärdet som efter slaget gick på grund utanför Landskrona med skadade kan ni läsa om här. 

Holländarna drabbades också av förluster. Svenske amiralen Claes Bielkenstierna på 60-kanoners skeppet Draken mötte den holländske viceamiralen Witte Wittesen på 54-kanoners skeppet Brederode. Brand uppstod på båda skeppen. 

"Omsider kom också svenska skeppet Wismar därtill, la sig framför bogen och blev alltså holländaren övermästrat sedan viceamiralen med tämligen mycket folk däruppe var ihjälskjutna, flaggan däruppå nedtagen och det slutligen gick i sank.

Söder om Ven gick flera skepp under. I svenska dagboksanteckningar noteras att man dagarna efter slaget kunde se flera flaggstakar från master sticka upp över vattenytan. 


1963 gjordes sandsugning på Disken av våra danska grannar intill den Svenska gränsen och då påträffades en del föremål, muddringsföretaget varskodde Svenska myndigheter om vad de hittat. Malmö museum begärde 1966 anslag från museinämnden för vidare undersökning av vraket. Fyndet tolkades som en av de örlogsmän som sänktes i samband med slaget utanför Helsingborg 1658. Status: Vraket är sargat och brunnet (status 1963). Fyndlista: Bärgat av brandkåren 1966: delar av skrovet projektiler, bl.a. ett stånglod m.m. Dessa finns i dag på Malmö museum. Men om detta är samma plats som bärgningen 1909 har jag inte fått fram. Men det är rester från samma slag.

Nedan en länk från brevet Danskarna skickade till Svenska myndigheter


Av det som finns registrerat efter dessa dykningar finns på länken nedan till Fornsök.

Under havsresan 2019 gjordes några dyk här. Dykarna sa att det var en trevlig dykplats. Kanske mer som ett rev av resterna som är kvar, än ett regelrätt vrak som vi är vana vid. Men de var klart glada över möjligheten att vara här och dyka.

Här nedan kan ni läsa lite mer Historia om detta slag.

The first phase of the Battle of the Sound Jan Abrahamsz Beerstraaten.

Eerste fase van de Zeeslag in de Sont - First phase of the Battle of the Sound - November 8 1658 (Jan Abrahamsz Beerstraten, 1660)