BRUGD

Det är inte helt vanligt men det förekommer att det kommer in Brugd i Öresund. Denna gigant som kan bli 12 meter lång äter bara plankton. Brugden är en av de 19 haj arter vi kan se i Sverige. I Öresund finns där 6 arter som jag känner till men jag har aldrig fått se någon av dom i vattnet tyvärr. Dokumentet nedan kan man ladda ner som en liten lathund på fiskarter i Öresund.

Nu i denna vinter 2019 fick jag äran att prata med en av de yrkesfiskare som fått Brugd i sina garn på 300-400 kg. Ni kan läsa om detta samtal här.  Fiske

En kort film på en Brugd. Filmad av Michael Palmgren från Marint kunskapscenter i Malmö.