WEGA

Skriv din text här ...

Fartygslämning, 43 meter lång, 8 meter bred och 6 meter hög. Enligt uppgift kan det röra sig om ett tyskt fartyg från 1:a världskriget.
Positionen överensstämmer relativt bra med uppgifterna om förlisningsplatsen för ångtrålaren Wega. Wega var byggt 1913 hos Seebeck A.G. i Geestemunde, hon var på 273 brt och var 40,2 meter lång och 7,1 meter bred. Hon sänktes av engelska jagare 15/4 1918. Skeppsklockan påträffades 1992.
Den fartygslämning som Sjöfartsverket påträffat 2011-09-15 kan inte med säkerhet sägas var Wega, men mycket tyder på det.
Fyndlista: Nödlanternor, kikare, maskintelegraf m.m. bärgat av danska sportdykare.