SVÄRDFISK

Svärdfisk på besök vi badbryggan i Lomma 2019-08-24. Denna syn måste varigt helt otroliga att få uppleva.

Svärdfisken tillsammans med marinbiologen Martin Karlsson från Sea-U Marint kunskapscenter i Malmö.


Svärdfisk i Öresund inte helt ovanligt om man googlar på detta. Ja kanske inte vanligt heller beror på hur man ser det. Men det förekommer tydligen vissa år att dom fångas eller hittas här.

En yrkesfiskare från Lomma har fångat en 213 centimeter lång och 40 kilo tung svärdfisk. Fisken hade dött i nätet och sjönk till botten då nätet lyftes men bärgades senare av dykare.

Svärdfisken, numera rödlistad av Världsnaturfonden, var förr vanlig i Öresund. Precis som tonfisken som också den trivdes i Öresunds strömsatta vatten fiskades svärdfisken ut.
Numera fångas enstaka svärfiskar i redskap som satts efter andra arter. 2010 ska svärdfisk senast ha setts i skånska vatten.
Svärdet och huvudet från den spektakulära fisken kommer efter konservering att kunna beskådas på Sea-U vid Limhamnsfältet.

Just denna svärdfisk vet jag att den blivit filmad under vattnet. Den enda film vad jag vet av en Svärdfisk filmad i Öresund. Nu var kanske inte Svärdfisken vid liv vid filmandet men i alla fall.