SINNE NORDFISK

Sinne Nordfisk mötte sitt öde i en kollision med det tyska fartyget Oliver Twist, den 28 februari 1978. Idag vilar hon på 22 meters djup i Öresund. Då vraket står kölrätt stack styrhytten i aktern upp för mycket och utgjorde en fara för sjötrafiken, därför har man sprängt bort denna. Numer sticker vraket upp till ca 16 meter. Vraket är ett mycket trevligt dyk och under sommaren kan du här finna många olika marina djurarter, bl.a. är fören på vraket kraftigt bevuxet av Dödmanshand. Vid aktern kan Du fortfarande läsa namnet "Sinne Nordfisk". Är Du intresserad av vrakpenetrering kan Du simma in i t.ex. lastrummen. Detta låter sig göras igenom hålet i babord sida där Oliver Twist slog upp i skrovet.

Av: Lars Vistrup Skov 2008-04-22

Av: Peter Hörning 2017-06-27

Av: Jesper Yde Thomsen 2014-08-23