SEGELBÅTEN UTANFÖR RÅÅ

Under Havsresan 2019 besöktes ett oidentifierat vrak. Under dyket var språngskiktet precis vid botten så bilderna som togs blev ganska dåliga. Ingen information har hittats om detta vrak och alla är fortfarande ovissa om vad som hänt här. Djupet är 15 meter och possitionen är precis öster om rännan till Kopparverks hamnen. Positionen är N 55,988600 E 12,716784. 

Sweref 99 TM    E 357573,00    N 6207163,70

Dykarna CD, KR,GP,JP var nere på vraket. Vraket är klätt med stora blåmusslor täkta av hydroider. Även mycket sockertång växer i detta område.

Segelbåten står kölrätt med en svag lutning till styrbords sida. Den är ca 6 m lång och har ingen synlig motor. Båten är vit. Bom med blå strumpa.

Några enkla filmklipp tagna under havsresan på vraket. Inga snygga filmer då förutsättningarna inte var dom bästa. Filmklippen är oredigerade.

Om ni dyker här skulle jag gärna vilja ha in vilka observationer ni gör på vraket. All information kan vara till hjälp för att lista ut var och när samt varför detta ligger på botten.