S/S OTTO

Otto är ett av Öresunds äldsta stålvrak byggd 1867 och många anser att detta är ett av dom bästa dykvrak vi har i Öresund tillsammans med S/S Robert. Skeppet förliste i Augusti 1892 efter en kollision med S/S Thorsa. Otto är 68 meter långt 8,8 meter bred med ångmaskin
Possition 56:04,12N  12:37,68E


Händelseförlopp: Sjönk den 7 augusti 1892 efter kollision med ångaren THORSA. Otto var enligt uppgift var på resa från Polen till Hull med en last av havre samt en däckslast av järnvägsslipers, då olyckan inträffade. Bägge fartygen försökte gå samma väg om Lappegrundens fyr, varvid Otto rammades midskepps och med förstört maskinskott sjönk omedelbart. THORSA som skadades svårt i fören kunde trots sina skador rädda OTTOs besättning på 20 man. THORSA satte iland en skadad besättningsman, 1:e maskinisten, i Helsingör och resterande besättningsmän i Köpenhamn. Lasten av trä blev delvis bärgad av fiskare och Schwitzers ångare. 

Beskrivning av lämning: Fartygslämning, ca 72,5 m l och 12,2 m br. Lämningen har ett uppstick på ca 13,5 m. 

Av: Peter Hörning 2019-11-17

Av: Peter Hörning 2019-08-06

Av: Kenneth Krull 2018-04-28 ( både från SS Otto och SS Birgit )

Av: Kenneth Krull 2018-07-17 ( Både från SS Otto och Emil R. Retzlaf )

Av: Kenneth Krull 2018-04-27

Av: JessBNielsen 2012-10-03

Av: Tornadoran 2011-02-09