RYDEBÄCK

Av: Jonny Magnusson 2021-10-03. Då fick jag gjort min första film där jag även pratar. Filmat i närheten av bryggan.

Av: Jonny Magnusson 2018-05-07

Här gör jag ett dyk under bryggan i Rydebäck för att plocka lite skräp. Men även för att njuta av solnedgången under ytan. Plyka eller plyk börjar bli ett vedertaget begrepp bland dykare. Ser man lite skräp kan man ju gärna plocka upp detta och slänga där det hör hemma. Vi har tyvärr ingen funktion i våra olika kommuner hur man samlar upp detta skräp i haven. Vi har en mer fungerande funktioner för detta på land. Så vi alla som befinner oss i vattnet få hjälpas åt med denna uppgift tycker jag alla kan göra lite så blir det nog mycket bättre.

Av: Jonny Magnusson 2019-09-22 Seagrass meditation