PAUL

Briggen PAUL skall gått på grund den 6 november 1882 hemmahörande i Rostock, den 6 november 1882 under en resa mellan Sunderland och hemorten då det strandsattes i en storm vid Fortuna. Fartyget verkade omöjligt att bärga då det hade kapad rigg, var vattenfyllt och troligen låg flera sandbankar mellan fartyget och öppet vatten. Det beslutades då att sälja briggen Paul till hugade spekulanter genom auktion. Efter auktionen och båten hade länsats bröt en ny storm skrovet mitt itu. 

Fler fartyg på grund 

Den 6 november 1882 grundsattes även tre andra fartyg på samma plats. Fartygen hette Galeasen Elise, med hemort i Stavanger på väg från Peterhead till Danzig, den tyska skonerten Helena, lastad med sill, destinerad Stralsund samt den danske jakten Neptun (kaptenen hette Christiansen) som förde en kollast från Leith till Rödvighavn. Så om detta vrak är PAUL eller några av dom andra vet jag ej till 100%. Men vi fortsätter att tro detta för fantasin skull.

Hela skeppet med innehåll köptes av Rydebäcks Tegelbruk. Delar av briggen Paul togs sedan om hand av en fiskare, Nils Petter Liljeblad, som länge saknat en egen bostad. Han arbetade även på bruket och frågade tegelmästaren om han kunde få kajutan som han vill bygga om till bostad. Med mycket möda forslades kajutan upp på torra land där den placerades invid Fortuna Strandväg på flickvännens föräldratomt mitt i norra Fortuna. Den försågs med fönster och en dörr och Nils Petter murade in en eldstad. Paret gifte sig och flyttade dit. Sedan dess har huset utökats flera gånger med bland annat en utvidgning av köket som lagts till i samma stil som kajutan. Från början blev den yttre träspegelbeklädnaden kvar. Den kläddes så småningom med nya brädor och senare la man till en tegelfasad. Tegelfasaden, husets stomme och stugan med det välvda innertaket finns kvar än idag.  

Galjonsfiguren Paulina Det var inte bara kajutan som Nils Petter fick ta hand om. Galjonsfiguren från båten ställde han upp som prydnad i trädgården nära vägen med ett litet skyddande tak över huvudet. Galjonsfiguren fick namnet Paulina efter briggen Paul. Figuren bevarades väl då den omsorgsfullt målats om varje år. Nu i modern tid är figuren placerad inomhus.