PAUL


Enligt en tysk tidning förliste fartyget, hemmahörande i Rostock, den 6 november 1882 under en resa mellan Sunderland och Rostock då det strandsattes i en storm vid Fortuna.

Paul verkade omöjligt att bärga då det hade kapad rigg, var vattenfyllt och troligen låg flera

sandbankar mellan fartyget och öppet vatten. Det beslutades då att sälja briggen Paul till hugade spekulanter genom auktion.

Södregård den 17 november 1882, L Sjöström.

Början klockan 11 förmiddagen låter herr Konsuln och Riddaren A Hallberg genom offentlig auktion som förrättas å stranden emellan Rydebäck och Fortuna försälja delar wraket efter därutanför strandade bryggaren Paul med därifrån bärgade inventarier, såsom segel, tågvirke, rundhult, två skeppsbåtar m.m. dels den till fartyget hörande last av stenkol, varav en del är i land bärgad och återstoden finnes å fartyget kvar. Betalnings och övriga villkor varda före utropet kungjorda.

Så lydde artikeln angående vrakauktionen i Helsingborgs Tidning Skånes Allehanda. Hela skeppet med innehåll köptes av Rydebäcks Tegelbruk. Efter auktionen och båten hade länsats bröt en ny storm skrovet mitt itu.

Delar av briggen Paul togs sedan om hand av  fiskaren, Nils Petter Liljeblad, som länge saknat en egen bostad. Han arbetade även på bruket och frågade tegelmästaren om han kunde få kajutan som han vill bygga om till bostad. Med mycket möda forslades kajutan upp på torra land där den placerades invid Fortuna Strandväg på flickvännens föräldratomt mitt i norra Fortuna. Den försågs med fönster och en dörr och Nils Petter murade in en eldstad. Paret gifte sig och flyttade dit. Sedan dess har huset utökats flera gånger med bland annat en utvidgning av köket som lagts till i samma stil som kajutan. Från början blev den yttre träspegelbeklädnaden kvar. Den kläddes så småningom med nya brädor och senare la man till en tegelfasad. Tegelfasaden, husets stomme och stugan med det välvda innertaket finns kvar än idag.

Galjonsfiguren Paulina, Det var inte bara kajutan som Nils Petter fick ta hand om. Galjonsfiguren från båten ställde han upp som prydnad i trädgården nära vägen med ett litet skyddande tak över huvudet. Galjonsfiguren fick namnet Paulina efter briggen Paul. Figuren bevarades väl då den omsorgsfullt målats om varje år. Paulina visas upp på Råå museum för fiske och sjöfart på utställningen 2020 " Öresund under ytan" . Paulina är utlånad av Bengt Rådbrink släkt med Nils Petter till Museumet.

Fler fartyg på grund Den 6 november 1882 grundsattes även tre andra fartyg på samma plats. Fartygen hette Galeasen Elise, med hemort i Stavanger på väg från Peterhead till Danzig, den tyska skonerten Helena, lastad med sill, destinerad Stralsund samt den danske jakten Neptun (kaptenen hette Christiansen) som förde en kollast från Leith till Rödvighavn.