PÅLSJÖ

Kontroll av dagvattenutsläpp vid Pålsjö

Dykning utförd på uppdrag av NSVA 2014 för kontroll av dagvattenledning som löper 260 meter ut i Öresund, strax norr om Fria Bad i Helsingborg.