PALNATOKES SKRÄNT

Kung Harald som lär ha varit en god skidlöpare blev en gång utmanad i denna "sport" av sin ovän Palnatoke vid en sammankomst på Kullaberg i Skåne varvid Harald krävde att Palnatoke skulle åka nerför ett av de brantaste stupen vilket egentligen skulle innebära döden. Avsikten kom dock på skam då Palnatoke överlevde. Detta lär vara den äldsta refererade skidtävlingen i historien. Än idag kallas platsen Palnatokes skränt

Av: Magnus Karlsson 2020-07-18

Av: Magnus Karlsson 2018-05-19

Av: Jonny Magnusson 2017-09-03

Av: Magnus Karlsson 2017-09-03

Av: Magnus Karlsson 2017-08-12

Av: Jonny Magnusson 2017-08-12