MINOS-HELLFRID BISSMARK

Hellfrd Bissmark tillverkades vid, A.G Weser i Bremen 1913 och togs i bruk som fraktfartyg för det tyska företaget Dampschiffahrts Ges. Neptun under namnet Minos. Vid första världskrigets utbrott rekvisitionerades hon av den tyska flottan och tjänade som vaktbåt. Efter kriget seglade Minos igen till Neptun fram till 1937 då hon såldes till företaget Bissmark - Linnie i Hamburg. Det nya företaget bytte namn till Hellfrid Bissmark. 8. september 1939 var hon på resa från Hamburg till Malmõ med ett besättning på 14 man när hon seglade rakt in i ett tyskt minfält. 07:30 på morgonen skakade en explosion genom skeppet och strax efter Hellfrid Bissmark försvann i djupet. Sju män från besättningen räddades från tyska patrullbåtar. Vraket vilar på ett djup av 25 meter cirka 9 sjömil utanför Rödby.

Av: Sky Lewinsky 2020-10-17