Stenrev

30.01.2020

Stenrev alltid en aktuell fråga. Men tyvärr sällan en aktiv handling.

Under massor av årtionde kände vi att det fanns behov av hamnar i större utsträckning, så lösningen var stenfiske. Stenfiske var på denna historiska tid det enklaste sättet att få fram större stenar till våra hamnar eller strandnära byggnader.

Idag står vi oss frågande och undrar hur dom gjorde. Vilket j...a jobb.

I modern tid är det bara att gräva upp med en grävmaskin, kanske behöver lite dynamit med det går smidigt och görs ofta när vi bygger hus och vägar.

Resultaten av stenfisket blev att vi fick bort alla stenar på den grunda bottnarna. Det är ju praktiskt för många om man inte är en fisk...!
Dessa boplatser och skydd saknas idag och skulle uppskattas om dom kom tillbaka av djurlivet. Ja det skulle nog även uppskattas av oss som gillar att äta fisk,

Några av vår myndigheter "läs Länstyrelsen" analyserar detta och vill återskapa dessa unika miljöer. Problemet dessa undersökningar har är att det är ganska svårt att ta reda på hur det såg ut på botten för 100-400 år sedan.

Jag själv kan tycka att detta är en enkelt projekt att bygga stenrev ( stoppa stenar i vattnet).
Men detta blir kanske som vår dagliga Facebook politik en enkel lösning på ett komplicerat problem.
Ja och jag skulle själv vilja att de såg ut som det en gång gjort på botten. Men samtidigt blir jag frustrerad när inget konkret händer.

I Danmark gjorde man en underökning 2016 utanför Sönderborg och räknade mängden Torsk. 2017 byggde man ett stenrev. Snabbt enkelt och konkret för det behövdes skydd till Torsken.

Forskarna kom tillbaka och räknade antalet Torskar 2018. Då var siffran 100 ggr mer Torsk än 2016.
Har vi råd att vänta på en undersökning och att någon gammal person kan berätta hur det såg ut på botten i hans barndom. Eller skall vi bara börja bygga några stenrev.

Vi kanske skall skriva några rapporter till i några år så hinner Torsken försvinna helt. Då har vi ju inte det problemet längre.

Ja är int bitter....!!