Jane Horney

04.07.2019

Många har hört historien om Jane Horney.

Senaste 2018 fick jag telefonsamtal från en dykare som sade sig ha ny information om Jane Horney och frågade om jag villa ta honom dit för att kunna dyka. Jag avböjde detta projekt pga av tidsbrist. Men historien lever vidare och kommer att göra så i många år.


Jane´s fulla namn var Jane Horney Granberg och 25 år gammal blev hon rekryterad till den hemliga underrättelseorganisationen C-byrån. Hon arbeta som vad man på den tiden kallade svala. Med hjälp av alkohol, charm och flört fiskade hon fram information från olika viktiga oftast fulla män.

För ryktet säger att Jane kunde supa dom flesta under bordet.

Den danska motståndsrörelsen anklagade henne så småningom till tysk spion. Och gav order om att hon skulle mördas. Hon har sedan i efterhand blivit rentvådd av Svenska myndigheter och dog helt i onödan.

Bara 27 år gammal sköts den svenska agenten Jane Horney i ryggen med två skott. Hennes kropp sänktes sedan i Öresund, inlindad i en segelduk och nedtyngd med järnkättingar.

Många har letat efter hennes kvarlevor om där finns något. Hon skall ha seglat från Höganäs i någon form av större båt som skulle ta henne till Danmark där hon hade för avsikt att rentvå sig själv.

Båten skall ha seglat från Höganäs trakten kanske Strandbaden eller Larödbaden mot Danmark. Kroppen skall ha lindats in i segelduk och kätting eller en symaskin skulle agera sänke.

Undras om där ligger något på botten någonstans som kunde berätta mer.....?


Här nedan kan man läsa om denna historia