Bubbelrev

06.09.2019

Vi pratar inte ofta om bubbelrev i dykvärlden. Kan vara att detta fenomen är ganska ovanligt.

I OCEANA rapporten om The Sound från 2017 kunde vi läsa att det hittats bubbelrev i Öresund. Men vad är då ett bubbelrev egentligen.

Ibland kan man upptäcka dem redan på ytan. Små gasbubblor stiger och får det att liksom "sjuda" i vattnet, ett fenomen som fick den danske forskaren Preben Jensen att mynta begreppet "bubbelrev" i en artikel i början av 90-talet.
Bubbelrev är ett ganska nytt begrepp och en studie har gjort vid Fladengrund under 2018.


Biologiska hot-spots
När man närmar sig ett välutvecklat bubbelrev under vattnet förändras scenariot ofta dramatiskt. Strukturer av kalksten i allehanda komplicerade formationer breder ut sig över bottnen, ofta i form av stora plattor som kan vara mer än tio meter i diameter, upp till ett par meter höga och försedda med håligheter både på ytan och runt kanterna. Mellan plattorna är sedimentbottnen ofta täckt av vita bakteriefläckar som bildas av svavelbakterier som trivs i gränsskiktet mellan syrefri och syresatt miljö. Ibland stiger ridåer av metangasbubblor upp från bakteriefläckar och kalkstrukturer. Mest påtaglig är dock den biologiska aktiviteten, kanske främst i form av kraftigt förhöjd täthet i fiskpopulationerna. På måttliga djup stöter man ofta på olika arter av läppfiskar och stora stim av torskfiskar, främst vitling. På större djup dominerar istället ofta olika arter av plattfiskar. Även krabbtaska och hummer trivs i bubbelreven. Generellt ökar tätheten av stora fiskar som torsk, långa, havskatt och pigghaj. Kalkstrukturerna brukar också hysa en ovanligt rik påväxt av bland annat hydroider, kolonier av mjukkorallen död mans hand, havsanemoner, sjöpungar samt olika arter av rödalger. 


Gömställen för fiskar
Upprinnelsen till reven är organiska avlagringar från växt- och djurliv långt tillbaka i tiden 100 till 150 meter ner i havsbottnen. När dessa bryts ned av bakterier avges metangas som stiger upp mot ytan genom sprickbildningar i ovanliggande avlagringar.
Man tror att bakteriell omsättning av metangasen genom oxidering leder till en basisk miljö som gynnar bildning av kalkkristaller. Kalkkristallerna kan sedan bygga ihop omgivande bottenmaterial till cementliknande kalkstrukturer. Kalkstrukturerna bildas nere i sedimentet, men friläggs när omgivande bottenmateria eroderar. Resultatet blir de komplicerade strukturer med hålrum och gömställen där så många arter trivs och kan hitta skydd under sårbara utvecklingsstadier.

Jag har tyvärr inte dessa positioner som man har skådat Bubbelrev på i Öresund. Men kommer forska vidare på att finna dessa.

Källa: En artikel i havet.nu skriven av Thomas Lundälv 2019 samt Oceana rapporten från 2017 om The sound.

havet.nu Oceana Rapport 1992 rapporten


Här nedan kommer en film som visar hur vackra dessa rev kan vara.

Info film om bubbelrev

ROV film av Greenpeace

Av: Skagen Marketing. Trevliga filmer från områdena runt Hirsholmene. I tre olika avsnitt om dessa fenomen och dess miljöer.