Bajsvatten

26.05.2020

Avloppsvatten i havet. Ja bara tanken är förskräcklig för oss att tänka på. Maj 2020 blev vi påmind om detta när danska kommuner sökte tillstånd att släppa ut 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten som vi i media kallade Bajsvatten.

Rubriken i nyheterna var följande.

290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten ska dumpas i Öresund under fem dygn från och med söndag. Den totala mängden motsvarar uppemot 200 fyllda simbassänger och kommer att släppas ut en och en halv kilometer från kustlinjen vid Skovshoved, nära nöjesparken Bakken, på den danska sidan.

Protesterna blev enorma på båda sidor av Öresund av förklarliga själ. Dagen efter kom uppgifterna att detta skulle skjutas upp till Hösten och glädjen blev stor bland oss som protesterade.

Miljarder liter kloakvatten ut i Öresund

De 290 000 kubikmeter avloppsvatten som stoppats är bara en droppe i havet jämfört med de över 35 miljarder liter orenat avloppsvatten som släppts ut i Öresund från Köpenhamns kommun under perioden 2014 till 2018, rapporterar danska TV2 Lorry. Det är 120 gånger mer än den mängd som nu väckt rabalder. Konstig beräkning tycker jag, de 290 000 är rent kloakvatten jämfört med 35 000 000 kubikmeter är bräddning vatten ( kloakvatten och regnvatten tillsammans ) Detta bör ju då bli 2,5 gånger mer om man följer 90 % utspädning VA syd pratar om och delar upp det per år. Ja fortfarande vem har sanningen om detta men obehagligt är det oavsett.

Kritiken och de hårda orden syntes på flera sociala medier. Men vi skall nog inte slänga för stora ord till våra danska grannar. Vi är inte så duktiga på svenska sidan heller om jag skall vara ärlig. Köpenhamn är ju såklart den största staden vid Öresund då bör problemen vara som störst just där.

Det handlar då om dagvatten som reningsverket inte klarar att ta emot när det regnar mycket. Men den mängd som släppt ut under fem år har också innehållit 11 000 ton avföring, 147 ton fosfor och 840 ton ton kväve, vilket bidrar till algblomning i Öresund.

I Sverige kallas detta för bräddning och är ganska vanligt förekommande tyvärr. De senaste åren har vi fått större mängder tillfälliga regn. Och detta är ett problem för båda Danmark och Sverige då vi inte lyckats hålla isär dessa ledningar genom historiens alla utbyggnader. Regnvattnet skall gå direkt ut i vattendragen och avloppen skall gå direkt till reningsverket. Genom årens lopp har dessa kopplats samman på fler ställen och mycket av regnvattnet kommer till reningsverket. De mängder vatten som då kommer blandat med avloppsvatten måste då släppas ut direkt i vattendragen för att reningsverken inte skall slås ut. Man måste tillägga att även andra tekniska problem kan ligga som grund till bräddning. Havererande pumpar, filter eller rör är ganska vanliga orsaker till att man behöver tömma en bassäng med kloakvatten.

Hur mycket avloppsvatten hamnar då årligen i Öresund blir man nyfiken på. Olika reningsverk finns där gott om t.ex de nu omtalade Hofor i Köpenhamn, NSVA i nordvästra skåne, VA syd i Malmö regionen och många fler.

VA syd siffror visar att 2018 släpptes cirka 65 000 kubikmeter orenat vatten ut

VA syd siffror visar att 2017 släpptes cirka 250 000 kubikmeter orenat vatten ut

NSVA siffror visar att 2015 släpptes cirka 170 000 kubikmeter orenat vatten ut

Försvaret låter så här när man läser Sydsvenskan.

- När vi släpper ut vatten innehåller det en väldigt liten andel fekalier. Cirka 90 procent är rent regnvatten.

NSVA säger att de investerar 20 miljoner årligen för att förbättra dessa problem. Det är mycket pengar om man hittar det i en väska vid en promenad men i detta ärende tycker jag att det är extremt små investering för miljön skull.

Vi Helsingborgare har fått vänja oss vid att badvattnet är lite dumt att bada i ibland pga av dessa bakterier bräddning för med sig. Om det är danska eller svenska bakterier är svårt för oss att utläsa men troligen våra egna.

För några år sedan fick båtägarna ta ansvar för detta problem och det blev förbjudet att tömma sin toalett i havet, Och stora investeringar gjordes av båtägarna och alla hamnar som fick bygga avloppstömningsplatser. Troligen med all rätt men det känns som en liten droppe i detta sammanhang.

Undras om det är någon som har 100% koll på detta. Kanske Öresundsfonden eller Öresundvattensamarbetet har koll men jag har inte fått tillgång till några rapporter om detta.

Vilka mängder rapporteras in

Enligt en sammanställning som SVT Nyheter Skåne har gjort släppte skånska avloppsreningsverk ut cirka 890 000 kubikmeter orenat vatten under åren 2017 till och med 2019.

Jämfört med Danmark är det förhållandevis lite då grannlandet under perioden 2014 till och med 2018 släppte ut 35 miljoner kubikmeter kloakvatten rakt ut i Öresund.

Det finns ingen maxgräns för hur mycket reningsverken får brädda........! 

2020-06-01 kunde man läsa att i Sverige släpper vi ut över 8 miljarder liter orenat avloppsvatten. Nu är dessa liter inte bara toalettvatten. utan även från duschar, köksavlopp och då även regnvatten. Även avloppsvatten från industrier som har tillåtelse att skicka till reningsverket infattas här.