K7 BEVAKNINGSFARTYG

Vraket är ett sprängt stålskepp som saknar sin stäv. Vraket är 30 meter långt. Säker vilket vrak det är är svårt men troligen K7