JOHANNES L


Johannes L byggdes 1951 på JJ Sietas Schiffswerft i Hamburg, Tyskland.
Hon var ett lastfartyg byggt i stål 48,5 meter lång och 7,88 meter bred, vikten var 489 bruttoton.


Johannes L lämnade Kopparverkshamnen i Helsingborg Måndagen den 26 November
1979, innan hon kommit ut från hamnen började problemen. Den hårda vinden
gjorde att Johannes fick in stäven på grunt vatten, så att ett hål slogs upp på
babordssida, detta var det ingen som uppmärksammade så Johannes lämnade hamnen
och satte kurs söderut. Johannes hade lossat stensalt i kopparverkshamnen i Helsingborg
och var nu på väg tillbaka utan last. Denna rutt mellan Östtyskland och Helsingborg
gjorde skeppet regelbundet. Kl 16:15 får lotsen larmet, vinden var påtaglig och
det blåste 21 sekundmeter vid tillfället. Johannes 5 besättningsmän under
kapten Ferdinand Gerkens befäl fanns i en gummibåt när lotsen kommer fram och
skeppet har 60 graders slagsida. När besättningen blir räddade känner kapten
att han måste hoppa tillbaka för att rädda en del dokument. Men då faller
kapten i det kalla novembervattnet. Lotsen Herman Karlin tar ett rep om magen
och hoppar själv i vattnet för att rädda kapten. Kapten har hunnit bli
ordentligt nerkyld och har en kroppstemperatur på 31 grader när han kommer till
sjukhuset. Övrig besättning får värma sig i bastun i lotsstugan. Skeppet gick
till botten på 6-8 meters djup utanför fartygsleden så direkt var där inget
problem för övrig båttrafik. Beslutet om att invänta bättre väder innan ett
bärgningsförsök skulle göras. Det ekonomiska bakslaget var stort för rederiet
då Johannes var deras enda skepp. Johannes L tyska ägare kommer till Helsingborg
direkt efter olyckan för att träffa befälhavaren som fortfarande ligger på
sjukhus och övrig besättning som ligger på hotell Kärnan för att vila upp sig. Dagen
efter är stranden på Råå full med folk som vill se förlisningsplatsen samt
räddningsgummibåten från Johannes som ligger uppdragen på land. Tullen i Helsingborg
får under kvällen och dagen plocka upp massor av tillhörigheter från Johannes
som flutit i land. Redan dagen efter är sportdykare på plats under kvällen för
att titta nyfiket på vraket. Och ganska tidigt börjar skeppet plundras på olika
saker av dykarna. Ett stort försök om att vända Johannes kölrätt påbörjas, för
att sedan tömmas på vatten och bärgas tillbaka till ytan. Detta misslyckas som
ni förstår i och med det fortfarande ligger kvar utanför Råå vallar. Skeppets ratt
försvann väldigt tidigt från vraket och i många år har jag letat efter detta.
Nu 2019 har jag hittat ratten som jag tänker skänka till Råå sjöfartsmuseum
under detta år. Detta som en liten jubileums gåva då Johannes fyller 40 år som
vrak under hösten 2019. Undras hur många tusen dykare som gjort sina första
vrakdyk på denna plats genom åren....?


Johannes L ligger på babords sida med fören pekande mot norr. Djupet är nio meter men styrbords reling ligger bara på knappt en meters djup. Johannes ligger på en sandbotten ca 250 meter ut från land, vraket är täckt med musslor och delar av överbyggnaden har rasat samman.

https://goo.gl/maps/T4wVCpcDBDH2

https://www.vragguiden.dk/wreck.asp?wreckid=2045

Av: Magnus Lundberg 2019-02-16. 

En februaridag 2019 sticker fridykarna Magnus och Henrik sina fenor mot vraket. Solen skiner och 4 grader i vattnet, Att välja våtdräkt som dessa grabbar gör en dag som denna är inget för den kylslagna. Denna vinter har tärt hårt på vraket och mycket har rasat. Även stora mängder av sand har förflyttats så scenariot har förändrats mycket sedan hösten 2018.

Av: Jonny Magnusson 2017-07-13

Av: Emilia Beskow Landby 2017-09-25

Av: Carlos Axved 2017-07-13

Av: Carl Mansfeldt 2014-12-04

Av: Olalj123 2015-08-11

Av: SL Dyk 2016-07-18

En PDF med landmärken för att hitta hit.