GROLLEGRUND


Grollegrund är ett naturreservat i Helsingborgs kommun. Grollegrund är ett marint naturreservat och ett unikt område med bland annat skånska hajar. Området är 1 588 hektar och har artrik algflora. Området är även en plats där småfläckig rödhaj och torsk kan reproducera sig. Domsten-Viken och Kulla Gunnarstorp gränsar till detta naturreservat. Reservatet ligger utanför Domsten.

Förslaget att göra Grollegrund utanför Domsten till naturreservat väcktes redan 1990. Men först nu 2012 är allt klart för att skydda området.  Det rör sig om ett område på 1 588 hektar som omfattar en rad olika miljöer. Där finns bland annat ett stort stenrev samt grunda bottnar och djupa sådana ända ner till cirka 50 meter. Grollegrund beskrivs som ett nationellt intressant och unikt referensområde med en mycket artrik algflora och stora biologiska värden. Samtidigt är det en viktig reproduktionslokal för många fiskarter som småfläckig rödhaj och torsk. Grollegrund är ett ganska avgränsat område med en specifik topografi från det grunda till det djupa, vilket ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Båtar får inte ankra här men väl förtöja vid de nuvarande bryggorna och pirarna. Vid provfiske i början av 2000 talet fångade en småfläckig rödhaj med nät i detta område och rykten spreds om Sveriges Hajrev och dykintresset ökade stort. Ingen vad jag vet har sedan fått se någon haj med egna ögon i dessa vatten. 2017 Planterades in ytterligare 30 st Småfläckig rödhaj av Öresundsakvariet Helsingör så chanserna att få se någon när man dyker har ökat. Enligt rykte är faunan likvärdig med flera platser runt Kullaberg som är mer tillgänglig för dykning om man jämför med Grollegrund då strömmarna oftast är påtagliga i detta område. Detta kan vara förklaringen i avsaknad av mängd filmer som finns att tillgå.

Av: Magnus Karlsson 2002

Vad skriver Länstryrelsen om Grollegrund: Tryck på länken nedan.