GRÅHAJ

Fiskare fick gråhaj utanför Ålabodarna 2018-06-14

Yrkesfiskaren Magnus Jönsson fick en minst sagt annorlunda fångst under tisdagen. Han lämnade Ålabodarnas hamn för att dra upp sina stenbitsnät. Men något mycket större väntade honom ute på Öresund. Detta är ovanligt men har hänt tidigare att Gråhaj fångas i Öresund. indikationer visar att detta kommer inte vara lika ovanligt i framtiden om man läser olika artiklar och tidskrifter.

https://www.sydsvenskan.se/2018-06-20/fiskare-fick-grahaj-utanfor-alabodarna
https://www.hd.se/2010-06-15/haj-fangad-utanfor-ven

Här är en artikel om en Gråhajsfångst 2010.

https://www.hd.se/2010-06-15/haj-fangad-utanfor-ven