FREDNÄS

Skriv din text här ...

Den norska barkskeppet Frednäs från Porsgrund strandade under vinterstormen 1902. Barken var på väg från Köpenhamn till hemma hamn med enbart barlast. Kl 0200 på annandagen strandade Frednäs hårt mot sandbotten. Kaptenen N.P Wallin och besättningen klarade livhanken med hjälp av Rååborna. Skeppsinventarier och proviant kunde bärgas. Kölsvinet drev iland under början på 1980 talet och finns på Råå museum. Fortfarande kan man skönja lite detaljer från skonaren när man badar eller snorklar på platsen. Under mellersta delen av 1900-talet var detta en populär plats att bada på när spant stack upp ur vattnet och var synlig från land.