FRANZ

Franz är ett gammalt lastfartyg som sjönk i början på förra seklet. Det var till största delen byggt i trä så nu återstår det inte speciellt mycket. Spanten står dock kvar och är fin att beskåda.
Vraket börjar på ca 15 meter och sträcker sig ner till 21 meter.
Platsen är södra Kullaberg mellan Ransvik och spetsen. Filmerna hittar du i länken nedan från Vraksidan.