Måkläppen

Som en droppe på Falsterbohalvöns sydspets ligger Måkläppen. Den långa sandreveln, som idag nästan bildar en cirkel, har en bottenkärna av morän men vind och vatten omformar ständigt Måkläppens utseende. Ute på sandreveln trivs både knubbsäl och gråsäl.

Skyddat sedan 1902

Måkläppen skyddades redan 1902 genom att Måkläppsföreningen arrenderade ön, främst för att skydda det rika fågellivet och för att hindra ortsbefolkningens plundring av fågelägg.

Från ö till halvö

Så länge Måkläppen var en ö utan kontakt med fastlandet var det en viktig häckningsplats för kustfåglar som trutar, tärnor och ejder. Vintern 1989-1990 växte Måkläppen slutligen ihop med fastlandet och sedan dess har fyrbenta predatorer som räv och mink kunnat ta sig ut på halvön, vilket har lett till en kraftig minskning av antalet häckningar.

Sälarnas ö

Idag är Måkläppen främst sälarnas ö. Under nio månader om året härskar knubbsäl och gråsäl över sandreveln. Här kan de vila ostört och föda sina ungar. Gråsälskutarna föds i mars, medan knubbsälarna föds runt midsommar. Måkläppen är även en viktig rastplats för flyttande fåglar. Mängder av gäss, änder och vadare stannar till på Måkläppen på sin färd mot varmare breddgrader.

Tillåtet att besöka från 1 november till 31 januari

För att värna om djurlivet så är det endast tillåtet att besöka Måkläppen från 1 november till 31 januari. Under denna period kan man vandra ut på halvön - en fantastisk, om än oftast mycket blåsig, upplevelse. Ute på Måkläppen kan man stöta på såväl nyfikna sälar som rester av gamla vrak som gått på grund i de osäkra vattnen kring Falsterbohalvön.

Under resten av året, från 1 februari till 31 oktober, råder alltså besöksförbud både på halvön och i det omgivande vattenområdet. Observera att hundar aldrig är tillåtna på Måkläppen.

En film av fridykaren Sven Blomqvist vintern 2017