BETONPRAM

Denna betong-pråm förliste Januari 1979 Possition 55:41,967 12:38,485.

Av: Johnnie Skov 2018-08-19

Av: Freedive.dk