BARSEBÄCK

En trevlig varierande plats för grunda dyk. Namet på orten är ju vida känd pga lokala gamla kärnkraftverket. Men det går även att dyka här.

AV: Sven Blomqvist fridykare. 2017-07-09