ABLAHAMN

Detta är troligtvis den populäraste dykplatsen på Kullaberg. Då det går att gå ner till dykplatsen från golfbanans parkering samtidigt som man hittar mängder av liv i denna skyddade vik. Mycket rikt växt- och djurliv, fina undervattensklippor. Välj antingen att följa klipporna åt höger eller simma ut mot småöarna åt vänster. Simmar man rakt ut sluttar stenbottnen svagt ut mot 20-22m.  Vid 10m hittar man en lite "droppoff" som är 3-4m hög. Sten bottnen övergår till sandbotten med ormstjärnor, sjöstjärnor och eremitkräftor på ca 16-18m djup. 

AV: Magnus Karlsson 2019-05-25

AV: Roland Larsson 2018-01-07

AV: Magnus Karlsson 2017-08-26

AV: Magnus Karlsson 2016-07-13

Av: MartinErson 2009-05-30