1300-TALS KOGGEN

Status: Skrovet är delvis täckt av grus och sand. Rundhult, spant, bordläggning, däcksbalkar, däcksnaglar samt balkvägare har iakttagits. Man har även påträffat något som man velat tolka som ett kastell. 

Vraket är ca 25 m långt (status 1970). Bärgning: Fartyget spårades från ett flygplan och besiktigades sedan under vattnet. På 70-talet ansåg upphittarna att vraket var en kogg, förmodligen p.g.a. att man tyckte sig se resterna av ett kastell i vraket. 

Man gissade att vraket kunde dateras till 1300-tal, och förmodade att det var ett av de vrak som drev över sundet då drottning Margaretas flotta förliste under storm på Köpenhamns redd. 

Fyndet ansågs vara sensationellt och man talade om att bärga det, inte minst då man befarade att det snart skulle täckas av utlämpat schaktningsmaterial från Barsebäcksbygget.

Ryktet går att detta är en vrak kyrkogård under namnet Vrakkyrkogården i Salviken. Det är lite konstigt för Salviken ligger söder om Barsebäck. Kanske någon kastat om lite siffror i positionen. Enligt positionen ligger detta vrak mitt i Gräsrännan intill Skabbarevet. Bilderna nedan skall vara från 1970. Jag känner ingen som dykt här i modern tid så possitionen kan inte bekräftas.