Vem är jag

Välkommen till mitt underbara undervattensparadis - Öresund! Jag är en passionerad sportdykare med en hemmahamn här och jag älskar att utforska och filma den fantastiska världen under ytan. Genom mina filmer kan du följa med mig på äventyr och upptäcka Öresunds förtrollande skönhet.

Här på denna plattform delar jag med stolthet allt jag fångar på film. Ibland blir resultatet enastående och ibland kanske det inte når upp till mina förväntningar, men jag strävar alltid efter att ge er den bästa möjliga upplevelsen. Det är viktigt för mig att ni får en klar och tydlig bild av vår älskade Öresund och dess fantastiska dykplatser.

Jag vill också betona att jag inte är ensam i detta äventyr. Många dykvänner och entusiaster delar sina egna filmer och tipsar mig om andra imponerande verk. Därför välkomnar jag alla att bidra och dela sina upptäckter med mig. Genom att samla in olika perspektiv och filmer skapar vi tillsammans en heltäckande bild av Öresund och dess unika skönhet.

Det är viktigt för mig att vara neutral när det gäller dykorganisationer och varumärken. Jag vill att denna plats ska vara tillgänglig för alla som älskar att vara under ytan och uppskatta den otroliga naturen. Det är en plats där vi kan samlas och inspireras, oavsett vilken dykorganisation eller utrustning vi föredrar.

Så kom med mig på en resa genom Öresunds undervattensvärld! Låt oss dyka in i friskt vatten, utforska färgrika växtliv och möta en mängd fascinerande marina varelser. Jag gör detta ideellt, utan några vinstintressen, bara för att dela min kärlek till Öresund med er alla.

Tillsammans kan vi fördjupa vår förståelse och uppskattning för denna unika plats. Välkommen till Öresund - en oas av skönhet, äventyr och upptäckter som väntar på att bli utforskad.


Hör mig berätta min syn och upplevelser om Öresund

Vem är Öresund 

ÖRESUND VÄRLDENS MEST UNDERVÄRDERADE HAV

Öresund är hem för en rik biologisk mångfald och rymmer ett varierande antal arter. Det exakta antalet arter i Öresund kan variera över tid på grund av förändringar i miljön och forskningens framsteg. Dessutom kan det vara svårt att fastställa det exakta antalet arter eftersom nya arter upptäcks och tidigare okända arter kan bli identifierade.

Enligt tidigare uppskattningar finns det i Öresund cirka 3 000 arter av alger, 500 arter av ryggradslösa djur (som snäckor, krabbor, musslor, osv.), Det exakta antalet fiskarter i Öresund kan vara svårt att fastställa helt exakt på grund av flera faktorer, inklusive förändringar i populationer och nya upptäckter. Dessutom kan fiskpopulationerna variera över tid på grund av faktorer som miljöförändringar och mänsklig påverkan, inklusive fiske och andra aktiviteter.

Det finns uppskattningar om att det kan finnas över 200 olika fiskarter i Öresund. Dessa inkluderar både pelagiska fiskar som sill, strömming och makrill, samt bottenlevande fiskar som torsk, plattfiskar, och gråsej. Det finns också mindre vanliga eller sällsynta arter som exempelvis ål och braxen., 150 st har jag räknat ihop i min lista. Dessutom finns det ett varierande antal fågel- och säldjurarter som besöker eller lever i området.

Det är viktigt att notera att dessa siffror är ungefärliga och kan vara föremål för uppdateringar och förändringar baserat på nya vetenskapliga forskningsresultat och upptäckter.

Här kommer några länkar från mina vanliga källor

Se kartan ned för olika dykplatser. Välj olika lager för natur eller vrakplatser. Klicka på länkar för att komma till filmer eller ursprungsplatsen för informationen. 

En lista med en del av de fiskar du kan hitta i Öresund finns i länken nedan.


Här kommer en färsk rapport om värdet på fisken vi har i Öresund. Vad är värdet på Sportfisket och vad är värdet på Yrkesfisket i kr.


Mina personliga samlade klipp från Öresund 2017-2020.


Här nedan kommer en film allmänt filmad från Öresund. Fotograf är Michael Palmgren som klippt ihop lite material gammalt och nytt från sina år som undervattensfotograf.


Öresund är en vattenmassa som sträcker sig mellan den skånska och själländska kusten. Geografiskt sett sträcker sig Öresund från en linje mellan Kullens fyr och Gilleleje i norr, till en linje mellan Falsterbo och fyren vid Stevns klint i söder.

Sundet är 118 km långt och varierar i bredd. På det smalaste stället, mellan Helsingborg och Helsingör, är det endast 3,5 km brett, medan det vid bredaste delen är 40 km.

Bottendjupet i Öresund varierar från cirka 50 meter vid Ven till 7-8 meter mellan Limhamn och Saltholm. Detta djup utgör den största tröskeln för det salthaltiga djuphavsvattnet att nå Östersjön.

Ytvattenströmmen i sundet är varierande och kan vara sydgående, stillastående eller nordgående. Vanligast är dock en norrgående ström där bräckt vatten från Östersjön strömmar ut mot Kattegatt via Öresunds ytvatten.

Salthalten i ytvattnet kan variera snabbt, både timme för timme och från plats till plats. Den genomsnittliga salthalten vid ytan varierar från 10-12 psu (viktpromille) i södra Öresund till över 20 psu norr om Helsingborg.

I områden där Öresund är djupare än 10-15 meter är bottensaliniteten konstant hög, runt 30 psu. Detta gör att det finns ett relativt stort antal marina djurarter i området, uppskattat till cirka 10 gånger fler än vid Ex Gotland.

Dessa faktorer bidrar till den unika miljön i Öresund och dess rika biologiska mångfald.


WWF.DK berättar lite om fisket i vårt Öresund

Unika Öresund

En film om Öresund och Skälderviken filmad av Michael Palmgren i början på 2000-talet.