Vem är jag

Jag är en Sportdykare med hemmahamn i Öresund. Som ni kanske förstår älskar jag att filma vår närmiljö under ytan och dela med andra. Ibland blir det bra filmer och ibland lite mindre bra men här visar vi allt. Hittar vi någon film som representerar Öresund och är filmad av någon annan person läggar jag gärna upp länken så att ni skall få så klar bild som möjligt av vårt älskade Öresund och bra dykplatser. Många dykvänner tipsar mig om filmer de sett eller själv gjort. Jag försöker vara så varumärkesneutral jag kan och inte nämna olika dykorganisationer eller varumärken om möjligt. Platsen är till för alla som gillar att vara under ytan eller se hur där ser ut. Detta är ett ideellt arbete utan vinstintresse som jag gör enbart för kärleken till Öresund.


Hör mig berätta min syn och upplevelser om Öresund

Vem är Öresund 

ÖRESUND VÄRLDENS MEST UNDERVÄRDERADE HAV

I Öresund lever det många  olika arter. Vårt äldsta djur är Islandsmusslan. I Öresund har det hittats en levande Islandsmussla som är 230 år gammal. Vid Islands kust har det hittats en som är 507 år gammal. Sedan har vi olika former av Nudingar " nakensnäckor" som i vissa fall bara är ettåriga individer.  Vi har över 150 st olika fisk arter i Öresund. Mängden Alger och växter är även den ofantligt stor. 

Här kommer några länkar från mina vanliga källor

Se kartan ned för olika dykplatser. Välj olika lager för natur eller vrakplatser. Klicka på länkar för att komma till filmer eller ursprungsplatsen för informationen. 

En lista med en del av de fiskar du kan hitta i Öresund finns i länken nedan.


Här kommer en färsk rapport om värdet på fisken vi har i Öresund. Vad är värdet på Sportfisket och vad är värdet på Yrkesfisket i kr.


Mina personliga samlade klipp från Öresund 2017-2020.


Här nedan kommer en film allmänt filmad från Öresund. Fotograf är Michael Palmgren som klippt ihop lite material gammalt och nytt från sina år som undervattensfotograf.


Det som geografiskt räknas som Öresund är den vattenmassa som ligger mellan den skånska och själländska kusten med den nordliga avgränsningen av en rak linje mellan Kullens fyr och Gilleleje och den sydliga mellan Falsterbo och fyren vid Stevns klint.

Sundet är 118 km långt och är som smalast 3,5 km brett (mellan Helsingborg och Helsingör) och som vidast 40 km.

Bottendjupet varierar mellan cirka 50 meter vid Ven och 7-8 meter mellan Limhamn och Saltholm. Denna tröskel är det största hindret för det salthaltiga djuphavsvattnet att ta sig in till Östersjön.

Ytvattenströmmen i sundet är varierande men enbart mellan sydgående, stillastående eller nordgående ström. Vanligast är dock norrgående ström, så att bräckt vatten från Östersjön strömmar ut mot Kattegatt via Öresunds ytvatten.

Ytsalthalten skiftar ofta mycket hastigt, från timme till timme eller från plats till plats, men den genomsnittliga salthalten vid ytan varierar från 10-12 psu (viktpromille) i södra Öresund till drygt 20 psu norr om Helsingborg.

Där Öresund är djupare än 10-15 meter är bottensaliniteten dock konstant hög, kring 30 psu. Antalet förekommande maritima djurarter är därför förhållandevis högt, omkring 550 st (jämfört med 52 vid Gotland).WWF.DK berättar lite om fisket i vårt Öresund

Unika Öresund

En film om Öresund och Skälderviken filmad av Michael Palmgren i början på 2000-talet.