RUBINE

D.55:54,374 12:38,895

https://www.vragguiden.dk/wreck.asp?id=1914

Vraket är bara 12 meter långt så hon kan vara svår att finna, då det också är väldigt ojämn botten. Vraket ligger på ca 16 meter och toppen sticker upp ca 3 meter.
Vrakets högsta punkt ligger på 13,5 meter, men det finns en sandbank (ca 20 meter syd från vraket) som ligger ca 14 meter under ytan och med 20 meter djup runt omkring som kan misstagas för vraket.
Vraket är en jakt, ett mindre segelfartyg med en mast.