KANONVRAKET/KANONPRÅMEN

Charlotte Amalie

En vanlig och trolig teori varför de två kanonvraken inte upptäckts tidigare är så kallad översandning, enligt Jan Öijeberg som är Marinarkeolog vid Malmö Museer. Den hypotesen menar att sanden har flyttat på sig på grund av förändrade strömmar som orsakats av Öresundsbrobygget. Bron började byggas kring 1995 och stod klar år 2000. Det som stöder teorin om översandning är att det första vraket som hittades har ett så tydligt uppstick, 5 meter, att det är osannolikt att hon inte upptäckts tidigare om det varit så en längre tid. Tiden passar också in då hon hittades 2 år efter att bron blivit klar.
Charlotte Amalie
Det så kallade "kanonvraket" heter Charlotte Amalie och var ursprungligen en fraktande dansk fregatt. Danska krigsmakten köpte och avriggade henne och byggde sedan om Charlotte Amalie till ett krigsskepp. De pressade på så många kanoner som det var möjligt. På danska kallas den typ av skepp hon blev efter modifiering för ett "blokskib". Det finns en alternativ teori om att vraket är en annan båt och den kandidaten stammar från "Andra slaget vid Köpenhamn" år 1807. Jag utgår nedan för att kanonvraket är Charlotte Amalie.
Det andra vraket, kanonpråmen, som upptäcktes ganska kort efter "kanonvraket" är en riktig doldis. Det är inte helt välkänt att det faktiskt finns två kanonvrak och inte ett. Information kring vraket som senare definierades som Sværdfisken har inte exponerats alls på samma sätt. Sværdfisken är vad danskarna kallar en "stykpram" som kort och gott blir kanonpråm på svenska. Båda vraken var med i striden vid Slaget vid Köpenhamn 1801 då Danmark försvarade sig mot England och den råbarkade Lord Nelson. De sjönk troligtvis några dagar efter slaget.

Av: Mikael Rydén 2009-08-09

Av: Mikael Rydén 2011-08-01

Av: Anders Larsson 2015-05